العربی   اردو   English   فارسی درباره ما     تماس با ما     اعضای موسسه
پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397
تلگرام  اینستاگرام  آپارات  گوگل پلاس دین پژوهان  ایمیل دین پژوهان
کد : 13480      تاریخ : 1393/11/2 09:20:53      بخش : متن خبرنامه دین پژوهان print
همايش دين توسعه فرهنگى و برنامه سوم خبرنامه دين پژوهان ـ شماره 3 ـ مرداد و شهريور 1380
همايش دين توسعه فرهنگى و برنامه سوم

فراخوان
اولين همايش دين; توسعه فرهنگى وبرنامه سوم با هدف تبيين نقش و الگوى تعامل دولت و مردم براى اعتلاى معرفت و توسعه فرهنگ دينى و همچنين ارايه داده ها و يافته هاى پژوهشى نهادهاى ذيربط و مراكز پژوهشى مستقل در اين زمينه ; در آبان ماه 1380 در تهران برگزار مى گردد.
اين همايش; فرصت مناسبى است براى نخبگان مجامع علمى, كارشناسان عالى, شخصيت هاى مسئول و موثر نظام و همه كسانى كه در قبال دين و اعتقادات مردم به ويژه جوانان و نسل آينده انقلاب خود را مسئول مى دانند, تا با طرح ايده ها, نظريه ها, برنامه ها و ارايه رهنمودهاى عملى, بخشى ز وظايف دينى, قانونى و اجتماعى خود را ادا نمايند.

اهداف همايش:
1 ـ ارايه داده ها و يافته هاى پژوهشى نهادهاى ذيربط در مقوله توسعه فرهنگ دينى مرتبط با مواد قانوين برنامه سوم توسعه.
2 ـ تبيين نقش و الگوى تعامل دولت و مردم در اعتلاى معرفت و توسعه فرهنگ دينى.
3 ـ ايجاد فضاى مناسب براى جلب همكارى و مشاركت نخبگان مجامع علمى, كارشناسان عالى و شخصيتهاى مسئول و موثر نظام در راستاى اعتلاى معرفت و توسعه فرهنگ دينى.

عنوانهاو موضوع ها:
الف ـ كليات
بررسى مفاهيم, تعاريف, سابقه تاريخى, مبانى نظرى, ديدگاههاى امام خمينى (ره), مقام معظم رهبرى و رياست جمهورى در زمينه تبيين نقش و الگوى تعامل دولت و مردم در اعتلاى معرفت و توسعه فرهنگ دينى.

ب ـ عنوانهاى عام
1 ـ بررسى شيوه هاو راه كارهاى اثر بخش براى اعتلاى معرفت وتوسعه فرهنگ دينى.
2 ـ چشم اندازه ها و چالش هاى عرصه توسعه فرهنگ دينى جامعه در آينده.
3 ـ آسيب شناسى معرفت و فرهنگ دينى با تاكيد بر دو دهه گذشته انقلاب اسلامى.
4 ـ مسئوليتها, مرزهاى تصدى گرى و حاكميتى دولت و حكومت اسلامى در زمينه ظرفيت سازى, پشتيبانى و بستر سازى فعاليتهاى توسعه فرهنگ دينى.
5 ـ زير ساخت هاى مورد نياز براى اعتلاى معرفت و توسعه فرهنگ دينى و نقش نهادهاى سنتى, مردمى و دولتى در برنامه ريزى و سرمايه گذارى.
6 ـ بررسى راههاى تقويت و توسعه مشاركت مردم در اداره فعاليت هاى دينى در نظام مردم سالارى دينى.
7 ـ بررسى راههاى تقويت و اعتلاى نهادها و فعاليت هاى دينى.

ج ـ عنوانها خاص
ارائه داده ها و يافته هاى پژوهشى نهادهاى ذيربط در مقوله اعتلاى معرفت و توسعه فرهنگ دينى مرتبط با مواد قانونى برنامه سوم توسعه شامل:

همايش اقليت هاى اسلامى در دانمارك
وزارت اوقاف و امور اسلامى عربستان, در سپتامبر آينده, همايش اى در مورد اقليت هاى مسلمان, در شهر كوپنهاك دانمارك برگزار خواهد كرد.
اين همايش, با عنوان ((موسسه هاى اسلامى در كشورهاى غير اسلامى و دورنما و آينده)) برگزار خواهد شد. هدف اين همايش, دستيابى به اهدافى از قبيل بهبود وضعيت عقايد اسلامى در ميان اقليت هاى مسلمان كشورهاى غير مسلمان, تلاش براى معرفى فعاليت هاى انجام شده توسط موسسه هاى اسلامى و ايجاد پلى براى از بين بردن شكاف ميان اقليت هاى مسلمان در كشورهاى غير مسلمان و كشورهاى اسلامى مى باشد.

فراخوان مقاله كنگره انديشه هاى اخلاقى ـ عرفانى امام خمينى (ره)


منزلت اخلاقى و عرفانى امام خمينى (ره) از ابعاد به ياد ماندنى شخصيت جامع ايشان است. انديشه ورزى وتجسم عينى امام خمينى (ره) در دو عرضه اخلاق و عرفان اسلامى, از ايشان شخصيتى ممتاز و الگويى هدايت گر براى مشتاقان معنويت و دل زدگان از ماديت عصر حاضر پديد آورد.
نياز عينى جامعه به اخلاق و عرفان اسلامى و توجه ويژه به انديشه ومتش امام در اين عرصه, پژوهش در اين زمينه راپيش ضرورى مى سازد. از اين رو, علاقه مندان و رهروان راه امام, با عنايت به اين خلإ پژوهشى, به بازشناسى انديشه و شخصيت امام خمينى (ره) در عرصه اخلاق و عرفان اسلامى بپردازند.
ساده سازى مبحث عرفانى واخلاقى و عمومى سازى آن و فرهنگ سازى بر اساس آموزه ها و منش اخلاقى ـ عرفانى امام خمينى (ره) از ديگر اهداف ((كنگره انديشه هاى اخلاقى ـ عرفانى امام خمينى (ره))) است. اين كنگره به همت ((موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (ره))) در سال 1381 در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.
دبيرخانه كنگره با عنايت به تعلق امام خمينى (ره) به همه اقشار علمى جامعه; به ويژه حوزويان ودانشگاهيان, اميد به مشاركت فعال اين دو قشر فرهيخته در تمام سطوح مطالعاتى وپژوهشى دارد.

شرايط مقالات ارسالى
1. با توجه به موضوع كنگره, كليه مقالات ارسالى با استناد به منابع انديشه اى و يا سيره علمى و... امام خمينى نگاشته خواهد شد. در حقيقت تمام موضوعات فراخوان دارى پسوند ((از منظر امام خمينى)) هستند, گرچه از مقايسه آرإ امام با ديگران ويا ارائه مباحث مقدماتى ويافضا سازى از ديگر منابع اخلاقى ـ عرفانى در راستاى محور اصلى مقاله پرهيزى نيست.
2. موضوع انتخابى محققان, بايستى معطوف به عناوين پيشنهادى ويا زير مجموعه آنها باشد. از ارسال مقاله در موضوعات عام و كلى به شدت پرهيز شود.
3. حجم مقاله, حد اكثر 40 صفحه دست نويس باشد.
4. مقاله, بايستى تايپ شده و يا با خط خوانا در يك روى كاغذ نگارش شود.
5. در نگارش مقاله, رعايت اصول علمى آن (بيشگفتار مقدمه, فصل بندى متن, پاورقى ها, مستندات متن وكتاب شنانس), ضرورى است.
6. قبل از نگارش اصل مقاله, بايد خلاصه مقاله ويا فرم تكميل شده طرح نامه مقاله به تإييد كميته علمى برسد. (فرم طرح نامه را از طريق تماس با دبير خانه كنگره دريافت نمائيد.)
7. به مقالاتى كه به تإييد كميته علمى برسد, حق التحقيق پرداخت خواهد شد.
8. مهلت ارسال مقالات, 1 / 1 / 1381 مى باشد.

حوزه هاى مطالعاتى كنگره
1. انديشه عرفانى امام خمينى (ره)
الف. كليات
1. منزلت عرفان در انديشه اسلامى
2. عرفان وقرآن
3. عرفان وسنت
4. عرفان وعلوم اسلامى ديگر (فقه, فلسفه, كلام و...)
5. امام خمينى و لزوم آشنا سازى عموم مردم با عرفان اسلامى

ب. مباحث عرفان نظرى
1. وجود حق ومراتب وجود
2. اسمإ وصفات جمال وجلال الهى
3. قبض اقدس ومقدس
4. ايان ثابته ومظاهر اسمائيه
5. عوالم كليه سته وحضرات خمس
6. عالم عقل و مثال
7. مراتب كشف و معرفت الهى
8. صورت حقيقت انسانى (انسان كامل)
9. ولايت و خلافت
10. ولايت مطلقه معصويمن (عليهم السلام)
11. معاد
12. تفسير عرفانى امام خمينى از اصطلاحات قرآنى وحديثى
13. شرح اصطلاح و مضامين عرفانى در انديشه امام خمينى

ج. مباحث عرفان عملى
1. مراتب, منازل و مقامات معنوى
2. عبادت و عبوديت
3. دستور العمل ها و تنبيهات عرفانى
4. قدم ها و موانع سلوك
5. گام هاى سير و سلوك در سنن دينى

2. انديشه اخلاقى امام خمينى (ره)
الف. كليات
1. منزلت اخلاق در انديشه اسلامى
2. اخلاق و علوم اسلامى (فقه, عرفان وفلسفه و...)
3. اخلاق و تربيت اسلامى
4. هماهنگى اخلاق اسلامى و سرشت انسانى (اخلاق و فطرت)

ب. مباحث اخلاق فردى
1. فضايل اخلاقى (شكر, ذكر, اخلاص, توكل, محبت, شجاعت, عفت, غنا, و...)
2. رذايل اخلاقى (كفران, غفلت, ريا, فسق, حسد, حب دنيا و...)
3. جهاد اكبر ومراتب تحقق آن (تفكر, عزم, مراقبه, محاسبه, توبه و...)
4. مراتب تهذيب نفس (عدالت, ورع, زهد و...)

ج. مباحث اخلاق اجتماعى
1. اخلاق در خانواده
2. اخلاق اقتصادى
3. ((عرفان, اخلاق)) وتوسعه
4. معيارهاى اخلاق اسلامى در جامعه مدنى
5. اخلاق شهروندى
6. اخلاق زمامدارى (تفاوت عينى زمامدارى اخلاقى وغير اخلاقى)
7. تجلى عرفان و اخلاق در انقلاب اسلامى

3. سيره اخلاقى و عرفانى امام خمينى (ره)
1. سلوك اخلاقى امام خمينى
2. سلوك عرفانى امام خمينى (اسفار اربعه وكيفيت پيمودن آنها)
2. سلسله مشايخ امام خمينى
3. انقلاب اسلامى, دفاع مقدس وسلوك اخلاقى ـ عرفانى امام خمينى
4. عبادات, توسلات و مناجات امام خمينى

4. ميراث عرفانى واخلاقى امام خمينى (ره)
1. آثار مكتوب عرفانى و اخلاقى امام (معرفى, مقايسه وتحليل)
2. تاثير انديشه و سيره امام بر رشد معنويت در جها معاصر
3. نوآورىها و بايع اخلاقى, عرفانى امام خمينى
4. متن شناسى, سبك شناسى, و زيبابى شناسى نظم و نثر امام خمينى

آدرس ارسال مقالات: قم, خيابان شهدا (صفاييه) كوچه ممتاز, پلاك 84 ـ صندوق پستى 3899 / 37185
تلفن: 7741094 ـ 7741093, نمابر: 7741091
آخرين مهلت ارسال مقالات: 1 / 1 / 1381

سومين گفتمان مهدويت


مذهب تشيع, با توجه به سوابق دينى و تاريخى و تمدنى اش, در موقعيتى قرار دارد كه مى تواند در پرتويك سياست فعال, حضور و نفوذ منطقه اى و بين المللى خود را گسترش و تعميق بخشد, چنانكه تا كنوننيزاز چنين سياستى بهره هاى فراوان برده است. در فرآيند اتخاذ سياست فعال دينى, كشورى مانند ايران به دليل برخوردارى از پيشنه دينى قوى وحكومت جمهورى اسلامى با محوريت تشيع, نقش حساس ترى بر عهده دارد. در اين راستا موسسه فرهنگى انتظار نور بر آن است كه در مسير رسالت سنگين ترويج فرهنگ مهدويت و تقويت باورهاى مذهبى مردم علاوه بر تحقيق و پژوهش و تإليف كتب مهدويت, به مناسبت نيمه شعبان سالروز فرخنده ميلاد منجى عالم بشريت حضرت ولى عصر ـ ارواحنا فدإ ـ با استمداد از الطاف الهى, سومين گفتمان مهدويت خويش را در 8 و 9 آبان ماه در حوزه علميه قم ((سالن اجتماعات دار الشفإ)) با حضور يكهزار تن از فضلإ, محققان, پژوهشگران و مسئولان مراكز فرهنگى حوزه علميه قم و ميهمانان خارجى برگزار نمايد.

موضوعات مورد بررسى در گفتمان
الف) ابعاد تربيتى مهدويت
زير محورهاى ابعاد تربيتى مهدويت عبارتند از:
بررسى ابعاد نظام تربيتى ((انتظار محور))
بررسى شاخص هاى اجتماعى نظام تربيتى ((انتظار محور))
بررسى شاخص هاى روانشناختى ـ تربيتى نظام تربيتى ((انتظار محور))
تبيين شرائط مساعد رشد و گسترش نظام تربيتى ((انتظار محور)) ـ در ابعاد فردى ـ
بررسى اثرات سازنده نظام تربيتى ((انتظار محور)) بر ابعاد روانشناختى انسان
تبيين شرائط مساعد رشد و گسترش نظام تربيتى ((انتظار محور)) ـ در ابعاد اجتماعى ـ
ترسيم الگوى آرمانى انسان تربيت يافته بر اساس نظام تربيتى ((انتظار محور))
بررسى تفاوت هاى نظام تربيتى ((انتظار محور)) با نظامهاى تربيتى رايج در دنيا معاصر بررسى تاثير وجودى امام عصر (ع) بر ابعاد فردى انسان ها (ابعاد جامعه شناختى) در نظام تربيتى ((انتظار محور))
بررسى تإثير وجودى امام عصر (ع) بر ابعاد اجتماعى انسانها (ابعاد جامعه شناختى) در نظام تربيتى ((انتظار محور))
بررسى نقش و وظيفه نهادهاى تربيتى (خانواده, مدرسه, دانشگاه و...) در قبال رسالت ترويج نظام تربيتى ((انتظار محور))
برسى نقش و وظيفه نهادهاى دينى در قبال رسالت ترويج نظام تربيتى ((انتظار محور))
بررسى ابعاد آفت زاى قرائت ناصواب از نظام تربيتى ((انتظار محور))
بررسى روش هاى مناسب ايجاد انس در كودكان, نوجوانان يا وجود مبارك امام زمان (عج)

ب) موضوعات اعتقادى
1 - بررسى مفهوم مهدى (عج) نوعى يا شخصى از ديدگاه اهل تشيع و تسنن
2 - تبيين جايگاه مهدويت در قرآن و جهان بينى اسلامى
3 - آثار و فوائد وجودى امام عصر (عج) در زمان غيبت (بررسى ديدگاه هاى عرفانى)
4 - آثار و فوائد وجودى امام عصر (عج) در زمان غيبت (بررسى ديدگاه هاى فلسفى)
5 - بررسى مفهوم مهدى نوعى و اثبات ديدگاه تشيع در مورد مهدى (عج) (م ح م د ابن حسن)
6 - بررسى ادله نقلى اثبات وجود امام زمان (عج)
7 - بررسى ادله عقلى اثبات وجود امام زمان (عج)
8 - بررسى معنا و فلسفه اعتقادى غيبت
9 - طبقه بندى و ريشه يابى شبهات قديم و جديد در مورد مهدويت
10 - بررسى شرائط ظهور امام عصر (عج) (از ديدگاه اعتقادى)


منبع : دبیرخانه دین پژوهان کشور
 نظرات کاربران 
نام و نام خانوادگی لطفا نظرتان رو درباره این مطلب وارد نمایید*
پست الکترونیکی
لطفا عبارت بالا را وارد نمایید(سیستم نسبت به کوچک یا بزرگ بودن حساس نمی باشد)

تازه ترین مطالب
نشاني: قم، خیابان شهید فاطمی (دورشهر) بین کوچه 21 و 23 پلاک 317
تلفن: 37732049 ـ 025 -- 37835397-025
پست الکترونيک : info@dinpajoohan.com
نقل مطلب با ذکر منبع آزاد است
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دبیرخانه دین پژوهان کشور می باشد طراح : دریانت