العربی   اردو   English   فارسی درباره ما     تماس با ما     اعضای موسسه
چهارشنبه 18 تير 1399
تلگرام  اینستاگرام  آپارات  گوگل پلاس دین پژوهان  ایمیل دین پژوهان
کد : 13496      تاریخ : 1393/11/2 10:48:46      بخش : متن خبرنامه دین پژوهان print
كتابشناسى دين پژوهى خبرنامه دين پژوهان ـ شماره 5 آذر و دى 1380
كتابشناسى دين پژوهى

 

كتابنامه فرهنگ و آسـيب شناسی فـرهنگي*
تهيه و گردآوري: حسين لطيفي


1. آينده فرهنگ ها / تهران: مؤسسه فرهنگی آينده پويان، 1378.
2. در قلمرو فرهنگ / جلال ستاري، تهران: و يس، 1366.
3. نظريه علمی درباره فرهنگ / برونسيلا و مالينوفيسكي; ترجمه عبدالحميد زرين قلم، تهران: گام نو، چاپ اول، 1378.
4. آزادی و فرهنگ / مصطفی رحيمي، تهران: مركز 1374.
5. گلبانگ جهان آگاهی در فرهنگ / منوچهر خدايار محبي، تهران: توس، 1378.
6. تمرين مدارا ]بيست مقاله در بازخوانی فرهنگ[، محمد مختاري، تهران: دستيار، 1377.
7. فلسفه و فرهنگ / ارنست كاسيرر; ترجمه بزرگ نادرزاده، تهران: مركز ايران مطالعه فرهنگها، وابسته به وزارت درهنگ و آموزش عالي، 1360.
8. نويسنده: نقد و فرهنگ / جورج لوكاچ، ترجمه علی اكبر معصوم بيگي، نشر ديگر، 1379.
9. تعريف ها و مفهوم فرهنگ / داريوش آشوری ـ تهران: مركز اسناد فرهنگ آسيا، 1357.
10. نقدی بر فرهنگ (تاراج هستي) / علی اكبر ابراهيمی ـ يزد: نيكوروش، 1370.
11. درباره فرهنگ / تامی استزنزاليوت ـ تهران: نشر مركز، 1369.
12. فرهنگ پيرو و فرهنگ پيشرو / محمدتقی جعفری ـ تهران: شركت انتشارات علمی و فرهنگي، 1373.
13. تاريخ مذكر، رساله ای در پيرامون تشتت فرهنگ حاكم و فرهنگ محكوم (مجموعه مقالات) رضا براهنی ـ تهران: نشر اول، 1363.
14. منتقدان فرهنگ / لزلی جانسون ـ تهران: طرح نو، 1378.
15. درباره فرهنگ / جلال ستاری ـ تهران: فرهنگ و هنر، 1354.
16. تاراج هستی (نقدی بر گزينه فرهنگ) / علی اكبر ابراهيمی بشكانی ـ يزد: مؤسسه ليزرتايپ، 1377.
17. فرهنگ چيست؟ فرهنگ است يا نيرنگ / احمد كسروي، بی نا، 1322.
18. نظريه فرهنگ / جهانگير معين ـ مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگی بين المللي، 1374.
19. فرهنگ و شبه فرهنگ / محمدعلی اسلامی ندوشن ـ تهران: انتشارات توس 1354.
20. افقهای انديشه ]مجموعه مصاحبه های فرهنگي[ / به كوشش سيدمحمد علی ابطحی ـ سروش 1378.
21. فرهنگ مسخ شده / نصرت الله نيكروش ـ نشر تنديس، 1379.
22. فرهنگ و رفتار اجتماعی ]طرح سازماندهی فرهنگ و نظريه[ / هري. س.تری يانديس: ترجمه نصرت فتي، نشر رسانش، 1378.

1. پنج گفتار در باب تهاجم فرهنگی / غلام علی حداد عادل ـ قم: دفتر نشر برگزيده، 1378.
2. فرهنگ تهاجم، چه بايد كرد / محمدرضا اسلامی ـ گرگان: دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعي، دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبري.
3. ريشه يابی تهاجم فرهنگی / پرويز تاجداری ـ تهران: نشر آتا، 1372.
4. تهاجم و تفاوت فرهنگی / حسن بلخاری قمی ـ تهران: نشر حسن اقراء، 1378.
5. الگوی مصرف و تهاجم فرهنگی رسانه ها و فرهنگ، تبادل و تقابل فرهنگی در عصر ماهواره / ابراهيم رزاقی ـ تهران: سروش، 1376.
6. ستيز با تهاجم فرهنگی غرب / دفتر عقيدتی سياسی فرماندهی معظم كل قوا ـ تهران: نشر رامين، 1375.
7. فرهنگ مهاجم، فرهنگ مولد / جلال رفيع ـ تهران: اطلاعات، 1373.
8. تهاجم فرهنگی از ديدگاه آيات، روايات فقه / حسن علی اكبری ـ تهران: سازمان تحقيقات و خودكفايی نيروی مقاومت بسيج، 1375.
9. مقابله با تهاجم فرهنگی / محمد مدنی بجستانی ـ قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1374.
10. فرهنگ دفاع و دفاع فرهنگ ها / مهدی مطهرنيا ـ تهران: سازمان عقيدتی و سياسی وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، 1378.
11. تهاجم فرهنگی / محمدتقی مصباح ـ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خميني(رحمه الله)، 1376.
12. شبيخون فرهنگی / ]تعاريف، مظاهر، شيوه ها، نمودها، ضرورت و راههای مقابله با آن[ / منصور ميرزائی ـ تبريز: احرار، 1377.
13. تقويت مبانی اعتقادي] مهمترين گام در مبارزه با تهاجم فرهنگي[ / محمدعلی نيكونام ـ قم: دفتر انتشارات اسلامي، 1377.
14. فرهنگ تبادل و تهاجم فرهنگی / منوچهر عدالتي، بی جا، واقفي، 1378.
15. تهاجم فرهنگی و نقش تاريخی روشنفكران / اسماعيل شفيعی سروستانی ـ تهران: كيهان، 1372.
16. گفتگوی اديان، پذيرش يا تهاجم اسلامی / محمد سعيدی مهر ـ تهران: مديريت مطالعات اسلامي، معاونت پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، 1378.
17. نگاهی به دفاع فرهنگی در سيره ابرار / محمد عابدی ميانجی ـ قم: نشر معروف، 1379.
18. رويارويی فرهنگی ايران و غرب در دوره معاصر / ـ تهران: سروش، 1375.
19. سراب هويت / محمدرضا باقرپور ـ قم: 1377.
20. آن سوی بحران / الوين تافلر ـ تهران: محور جامي، 1377.
21. عند ما انتقلنا من الدفاع الی الهجوم / خضر اسامی ـ بيروت: دارالرسول الاكرم(صلی الله عليه وآله)، 1999.
22. بررسی شيوه های تبليغاتی مسيحيت(عليه السلام) / مرتضی مطهری ـ تهران: سازمان تبليغات اسلامي، اول، 1371.
23. فرهنگ و تهاجم فرهنگی / حضرت آيه الله خامنه ای ـ تهران: سازمان مدارك فرهنگی انقلاب اسلامي، چاپ چهارم، 1375.
24. خشونت و فرهنگ ]اسناد محرمانه كشف حجاب[، تهران: سازمان اسناد ملی ايران، 1371.
25. فرهنگ استقلال / جواد منصوری ـ تهران: وزارت امور خارجه، 1369.
26. تاريخ تهاجم فرهنگی غرب / مؤسسه فرهنگی قدر ولايت، 1373
]اين مجموعه تا كنون در هفت جلد تهيه و تدوين شده است كه در هر جلد به معرفی يكی از روشنفكران وابسته پرداخته است.[
27. دنيای اسلام و تهاجم فرهنگی غرب / محمدمهدی آصفي; ترجمه تقی متقي، قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1380.
]اين كتاب ترجمه كتاب "الجسور الثلاثه" تأليف محمدمهدی آصفی می باشد، كه توسط انتشارات مركز الغدير چاپ و منتشر شده است[
28. فرهنگ ستيزی در دوره رضا شاه / محمود دلفاني، تهران: سازمان اسناد ملی ايران، 1375.

فرهنگ اسلامی ـ ايراني
1. اسلام و فرهنگ قرن بيستم / موسی صدر ـ تهران: شورای فرهنگ عمومي، 1375.
2. آرمان های انسانی در فرهنگ و هنر ايران / رحمت الله همراز، تهران: دانشگاه ملي، 1355.
3. نقش فرهنگ و تمدن اسلامی در بيداری غرب / ذكر الله محمدی ـ قزوين: دانشگاه بين المللي، 1373.
4. نقش كتابخانه های مساجد در فرهنگ و تمدن اسلامی / محمدمكی سباعی ـ تهران: سازمان مدارك فرهنگي، 1373.
5. فرهنگ اسلامی و تعليمات دينی / ابراهيم اميني، قم: مجمع جهانی اهل بيت(عليهم السلام)، بی تا.
6. فرهنگ و خط حكومت اسلامی / عبدالمجيد معاديخواه ـ تهران: رواق، 1361.
7. جبهه ای نو در فرهنگ شناسی ايران / محسن مهرآبادی ـ تهران: سروش، 1373.
8. جستاری چند در فرهنگ ايران / مهرداد بهار ـ تهران: فكر روز، 1373.
9. تمدن و فرهنگ ايران از آغاز تا دوره پهلوی / تهران دانشگاه سپاهيان انقلاب، 1354.
10. درآمدی بر تأثير فرهنگ و تمدن ايران در جهان / عباس قديانی ـ مشهد: جاويدان خرد، 1376.
11. دورنمايی از فرهنگ ايرانی و اثر جهانی آن / سعيد نفيسی ـ تهران: هيرمند، 1375.
12. سهم ارزشمند ايران در فرهنگ جهان / محمد نوري، تهران: انجمن آثار و مفاخر، 1375.
13. زمينه فرهنگ و تمدن ايران / عليقلی بختياری ـ تهران: پازنگ، 1368.
14. سير فرهنگ و تاريخ تعليم و تربيت در ايران / مرتضی راوندی ـ تهران: هدايت، 1369.
15. شناخت ايدئولوژی و فرهنگ معارف اسلامی / علی جاجيوند ـ تبريز: فروزش، 1378.
16. شناخت فرهنگ و معارف اسلامی / سعيد سعيدی ـ تهران: پندار، 1368.
17. تأثير اسلام در فرهنگ و هنر / تهران: پازنگ، 1374.
18. تأثير مولانا بر فرهنگ اسلامی / افضل اقبال ـ تهران: عصائي، 1363.
19. تاريخ فرهنگ ايران / ابوالقاسم هاشمی ـ بی نا، 1367.
20. تجدد و دين زدائی در فرهنگ و هنر منورالفكری / محمد مددپور ـ تهران: دانشگاه شاهد، 1372.
21. تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی / زين العابدين قربانی ـ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1356.
22. فرهنگ تمدن اسلام، بررسيهايی چند در فرهنگ و تمدن اسلامی / علی اصغر حلبي، تهران: نشر بنياد، 1365.
23. فرهنگ اسلام در اروپا، خورشيد الله برافراز مغرب زمين / زيگريد هونگه; ترجمه مرضتی رهباني، تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1362.
24. تاريخ فرهنگ ايران / عيسی صديق ـ تهران: دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1354.
25. احيای فرهنگی در عهد آل بويه ]انسان گرايی در عصر رنسانس اسلامي[ / كرمر جوئل; ترجمه محمدسعيد حنايی كاشانی ـ تهران: مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول، 1375.
26. فرهنگ و تمدن مسلمانان / بارتولدو; ترجمه علی اكبر ديانت ـ تبريز: شفق، 1337.
27. عوامل تمدن امت اسلامی / محمد حسينی شيرازي; ترجمه محمدباقر فاقي، قم: بی نا، 1403ق.
28. فاجعه تمدن و رسالت اسلام / سيدقطب; ترجمه علی حجتی كرماني، تهران: انتشارات اسلامي، 1351.
29. فرهنگ ايرانی و تأثير آن در تمدن اسلام و عرب / محمدي، محمد ـ تهران: انجمن ايران شناسي، 1323.
30. فرهنگ ايران در سفرنامه های اروپايی دوره قاجار / مهين اوين ـ شيراز: نويد شيراز، چاپ اول، 1379.
31. فرهنگ اساطيری ـ حماسی ايران ]به روايت منابع بعد از اسلام[ / مهين دخت صديقيان ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگي، 1375.
32. سيمای زن در فرهنگ ايران / جلال ستاري، تهران: مركز، چاپ اول، 1373.
33. فرهنگ اسلامی در برابر فرهنگ غرب / محمدجواد سهلانی ـ تهران: دانشگاه صنعت شريف، 1376.
34. الثقافه و الثقافه الاسلاميه / سميح بن عاطف الدين ـ بيروت: دارالكتاب اللباني، 1979.
35. الثقافه و الغز و الثقافی فی دول الخليج العربيه: نظره اسلاميه / محمد عبدالعليم مرسی ـ الرياض: مكتبه العبيكان، 1415.
36. الثقافه الاسلاميه / الكويت: مطبعه جامعه الكويت، 1409.
37. اسلام و تمدن و غرب / ابوالاعلی مودودی به ترجمه ابراهيم اميني، تهران: كانون انتشار، 1356.
38. اسلام و تمدن جديد / مصطفی زمانی ـ پيام اسلام، چاپ دوم، 1360.
39. آيين و انديشه در دام خودكامگی / سيدمحمد خاتمی ـ تهران: طرح نو، چاپ دوم، 1378.
40. ايران، اسلام، تجدد ]مقالاتی در باب فكر و انديشه فرهنگ اسلامی در جهان جديد[ / مرتضی اسعدی ـ تهران: طرح نو، 1377.
41. فرهنگ اسلامی / محمد محيط طباطبايی ـ تهران: بعثت، بی نا.
42. چند گفتار در فرهنگ ايران / شاهرخ مسكوب ـ تهران: زنده رود، 1371.
43. سخنرانيهای كنگره تارخی و فرهنگ ايران / كنگره تاريخ و فرهنگ ايران ]نخستن كنگره(1348)[، تهران: توس، 1358.
44. سيمای فرهنگ ايرانی / عباس نامجو ـ تهران: عيلام، 1378.
45. تأثير انديشه های ايرانی در اعتلای فرهنگ اسلامی / محمد رحيم معمارپور ـ تهران: بی نا، 1356.
46. آشنايی با فرهنگ اسلامی / ج. م ـ قم: بی نا، 1361.
47. نگاهی به فرهنگ ارزشها / احمد زرهانی ـ تهران: انجمن اولياء و مربيان جمهوری اسلامی ايران، 1376.
48. قرآن و بهگزينی فرهنگ ها / رقيه صادقی نيری ـ تهران: پيام آزادي، چاپ اول، 1379.
49. فرهنگ در عصر پهلوی / گروه پژوهش ـ انتشارات جهان كتاب، چاپ اول، 1379.
50. فرهنگ و تعليم و تربيت (مجموعه در جستجوی راه از كلام امام، دفتر 22) / امام خميني(رحمه الله) ـ تهران، اميركبير، 1364.
51. تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی / محمدمحمدی ملايری ـ تهران: توس، 1372.
52. سهم ارزشمند ايران در فرهنگ جهان / عبدالحميد نيرنوری ـ تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1375.
53. فرهگ ايرانی پيش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبيات عرب / محمد محمدی ـ تهران: توس، 1374.
54. دورنمايی از فرهنگ ايرانی و اثر جهانی آن / ذبيح الله صفا ـ تهران: مدرسه عالی ادبيات و زبان های خارجي، 1350.
55. هويت / مسعود خرم ـ تهران: حيان، 1376.
56. ما و مدرنيت / داريوش آشوری ـ تهران: صراط، 1376.
57. تاريخ روابط فرهنگی ايران / تهران: وزارت فرهنگ و هنر، حوزه معاونت روابط فرهنگي، 1356.
58. راز بقای تمدن و فرهنگ ايران (مجموعه مقالات) / حسين علی ممتحن ـ تهران: دانشگاه ملی ايران، 1355.
59. آرمان های انسانی در فرهنگ و هنر ايران / حمت الله مهراز ـ تهران: دانشگاه ملی ايران، 1355.
60. زمينه برخورد فرهنگ و تمدن ايران و غرب / حسين نصر، تهران: مجله يغما، 1352.
61. زمينه فرهنگ و تمدن ايران / علی قلی محمودی بختياری ـ تهران: مدرسه عالی بازرگاني، 1353.
62. تمدن و فرهنگ ايران از آغاز تا دوره پهلوی / تهران: دانشگاه سپاهيان انقلاب ايران، 1356.
63. سيری در تاريخ و فرهنگ ايران / مؤلفان حمدالله شارقی ]و ديگران[ ـ اصفهان: ثقفي، 1353.
64. مذهب و مدرنيزاسيون در ايران (فرهنگ كهن و فرهنگ نو) / دكتر يحيی فوزی توسيركاني، قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1379.
65. فرهنگ اسلام در اروپا / زيگريد هو نگه; ترجمه مرضتی رهباني، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1370.
66. تمدن و فرهنگ ايران از آغاز تا دوره پهلوی / صدرالدين شاه حسيني، تهران: دانشگاه سپاهيان انقلاب ايران، 1354.
67. سهم فرهنگ و تمدن ايران در پيشرفت بشريت / محمدباقر حجتي، تهران: شورای عالی فرهنگ هنر، 1355.
68. نفوذ و فرهنگ و تمدن ايران و اسلام در سرزمين هند / مجيد يكتايي، تهران: اقبال، 1353.
69. نقش و فرهنگ و تمدن اسلامی در بيداری غرب / ذكر الله محمدي، قزوين: دانشگاه بين المللي، 1373.
70. فرهنگ و تمدن مسلمانان / واسيلی و لاديمير بار تولد; ترجمه علی اكبر ديانت، تبريز: ابن سينا، 1375.
71. آشنايی با فرهنگ اسلامی / ج ـ معيني، بی جا و بی تا.
72. اسلام فرهنگ قرن بيستم / سيدموسی صدر; ترجمه علی حجتی كرماني، تهران: مشعل دانشجو، 1368.
73. منابع فرهنگ اسلامی / محمد شريف ميان; تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1379.
74. كتاب شناسی خرد و انديشه ايران و باستان / فريده رازي، مركز اطلاعات فرهنگی بين المللي، 1379.
75. نقش فرهنگ و تمدن اسلامی در بيداری غرب / ذكر الله محمدي، قزوين: دانشگاه بين المللی امام خميني، 1373.
76. مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين المللی فرهنگ و تمدن اسلامی / تهران: مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگ بين المللي، 1372.
77. تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی / زين العابدين قرباني، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1354.
78. تاريخ مختصر تمدن و فرهنگ ايران قبل از اسلام / تهران: دانشگاه ملی ايران، 1355.
79. فرهنگ ايرانی و تأثير آن در تمدن اسلام و عرب / محمد محمدي، تهران: انجمن ايران شناسي، 1323.
80. فرهنگ و تمدن اسلامی / محمد جواد باهنر، قم: نشر حجت، بی تا.
81. چند گفتار پيرامون فرهنگ ايرانی / علی قلی محمودی بختياري، تهران، بی نا، 1351.
82. فرهنگ ايران باستان / ابراهيم پور داوود، تهران: دانشگاه تهران: 1355.
83. سيری در تاريخ فرهنگ ايران / حمدالله شارقی و ديگران، اصفهان: ثقفي، 1353.
84. ايران در راهيابی / هما ناطق، پاريس: خاوران، 1990م.
85. مقدمه ای بر ساختار اجتماعی و فرهنگ ايران باستان / علاءالدين آذري، تهران: مرآتي، 1373.

انسان شناسی فرهنگي
1. مبانی انسان شناسی / محمد صادق فربد ـ انتشارات منصوري، چاپ اول، 1372.
2. زمينه انسان شناسی / حسين اديبی ـ تهران: انتشارات لوح، 1356.
3. انسان شناسی فرهنگی / فرانك رابرت والی لو; ترجمه عليرضا قنادي، همدان: انتشارات دانشگاه بو علی سينا، چاپ اول، 1378.
4. انسان شناسی فرهنگی / دانيل بيتس ـ فرد پلاك; ترجمه محسن ثلاثي، انتشارات علمي، اول، 1375.
5. پژوهش فرهنگی / ]مردم نگاری در جوامع پيچيده[ / جيمز پ. اسپردلی و ديويد و. مك كوردي; ترجمه بيوك محمدي، موسسه مطاعلات و تحقيقات فرهنگي، چاپ اول، 1372.
6. مردم شناسی ايران / هنری فيلد; ترجمه دكتر عبدالله فريار، انتشارات كتابخانه ابن سينا، بی تا.
7. درآمدی بر انسان شناسی / كلود رپوير; ترجمه ناصر فكوهي، نشر ني، چاپ اول، 1379.
8. زمينه مردم شناسی / دكتر مجيد كارشناس، كانون پژوهش، اول، 1376.
9. مقدمه ای بر مردم شناسی / داگلاس آليور ـ دكتر علی برزگر، نشر مرنديز، دوم، 1373.
10. مردم شناسی / ع.ا. ترابی ـ تبريز: انتشارات چهر، چاپ چهارم، 1357.
11. تاريخ مردم شناسی / حرالد بروس; ترجمه علی انتظاري، جهاد دانشگاهی مشهد، 1373.
12. نقد و نظر ]معرفی و نقد آثاری در ادبيات مردم شناسي[ / علی بلوكباشي، دفتر پژوهشهای فرهنگي، چاپ اول، 1377.

فرهنگ و تمدن
1. تكامل فرهنگ ]پيشرفت تمدن تا سقوط روم[ / لسلی ا.وايت; ترجمه فريبرز مجيدي، تهران: نشر دشتستان، چاپ اول، 1379.
2. تفكر، فرهنگ و ادب، تمدن / اسماعيل شفيعی سروستانی ـ تهران: كتاب نيستان، 1375.
3. فرهنگ شناسي، گفتارهايی در زمينه فرهنگ و تمدن / چنگيز پهلوان، تهران: پيام امروز، 1378.
4. فرهگ و تمدن و ايدئولوژی / علی شريعتي، بی جا، بی نا.
5. قرن ديوانه ]فرهنگ چيست؟ تمدن كدام است؟ و...[ علی اكبر كسمايی ـ تهران: بعثت، 1354.
6. گفتگو يا پيكار تمدن ها / محمد قطب; ترجمه حسن مبينی ـ ساري: مركز انتشارات توسعه علوم، 1379.
7. تمدن و فرهنگ و تزهای مختلف در فلسفه تاريخ تمدن ها / علی شريعتي، تهران: الفتح، بی تا.
8. قرن ديوانه ]بحران تمدن و فرهنگ نادانيهای دوران دانش[ علی اكبر كسمايي، تهران: بعثت، 1349.

فرهنگ و غرب
1. نزاع بر سر قدرت فرهنگ در غرب / جلال ستاری ـ تهران: توس، 1261.
2. نيچه فيلسوف فرهنگ / فردريك كاپلستون ـ تهران: بی نا، 1371
3. جامعه شناسی غرب گرايی / علی محمد نقوی ـ تهران: اميركبير، 1363.
4. اول اخلاق ما بعد تمدن آنها / غلام رضا سعيدی ـ كميته علمی امام خمينی ـ مسجد امام حسن عسكري(عليه السلام)، بی تا
5. درباره غرب / رضا داوری اردكانی ـ تهران: هرمس، 1379
6. هويت ]مباحثی چند پيرامون فرهنگ اسلامی ـ تأثير غرب ـ فرهنگ ايران و تأثير غرب و فرهنگ زدايی و...[
7. زمينه برخورد فرهنگ و تمدن ايران و غرب / سيدحسين نصر ـ تهران: توس، 1361.
8. نزاع بر سر قدرت فرهنگ در غرب / جلال ستاري، تهران: توس، 1361.
9. تاريخ فرهنگ اروپا آغاز تا زمان حاضر / عيسی صديق، تهران: دهخدا، 1375.
10. سيری در شناخت تاريخ فرهنگ اروپا / علی بيگدلي، تهران: مركز اطلاعات و تحقيقات فرهنگي، 1373.

استعمار فرهنگي
1. القاديانيه و الاستعمار الانجليزی / عبدالله سلوم اسامرائی ـ بغداد، المركز العربی مطباعه، دارالرشيد، 1981.
2.آموزش يا استعمار فرهنگی / فرهت قائم مقامي، بی جا جاويدان، 1355.
3. استعمار فرهنگی / محمد علی جاودان ـ تهران: سازمان تبليغاتی همگام با انقلاب اسلامي، 1358.
4. فرهنگ اسلام در برابر فرهنگ غرب / محمد جواد سهلانی ـ تهران: دانشگاه صنعت شريف، مؤسسه انتشارات علمي، 1376.
5. نقشه های استعماری و نغمه های شوم / مصطفی زمانی ـ قم: امير، بی تا.
6. الانترو و بولوجيا و الاستعمار / جيرار لكرك ـ بيروت: المؤسسه الجامعيه للدراسات، 1411.
7. الاستشراق رساله استعمار ]تطور الصراع الغربی مع الاسلام[ / محمد بن ابراهيم الفيومی ـ القاهره: دارالفكر العربي، 1993.
8. انحطاط الجديده الاستكبار العالمی / محمدتقی مدرسی ـ قم: الثقافی الاسلامي، 1405.
9. جغرافيای استعمارزدايی / هيلد پرايزنار ـ مشهد: نيكا، 1372.
10. انديشه نوين اسلامی در رويارويی با استعمار غرب / سيدحسن سيدی ـ مشهد: آستان قدس رضوي، چاپ اول، 1377.
11. حقه ای از تضاد جاويد ميان دو فرهنگ مستكبران / حسين موسوی زنجاني، 1376.

فرهنگ ـ توسعه
1. راهبرد علمی توسعه فرهنگی / گی روشه، تهران: ني، 1370.
2. توسعه فرهنگی تجارب و خط / آگوستين ژيرار، تهران: مركز پژوهشهای بنيادي، 1372.
3. فرهنگ و توسعه ]رهيافت مردم شناسی توسعه[ / نعمت الله فاضلی ـ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1376.
4. فرهنگ و توسعه ]از پذيرش تا ارزيابي[ / گزاويه دويوئی ـ مترجمان: فاطمه فراهاني، عبدالحميد زرين قلم، تهران: كميسيون ملی يونسكو، 1374.
5. دين و فرهنگ توسعه / ميثم موسايی ـ تهران: سازمان تبليغات اسلامي، 1374.
6. فرهنگ و استقلال و توسعه / جواد منصوری ـ 1374.
7. پيشرفت و توسعه بر بنياد هويت فرهنگی / پرويز ورجاوند ـ تهران: شركت سهامی انتشار، 1368.
8. نابرابری و دگرگونی اجتماعي، ]مجموعه مسائل فرهنگ و توسعه[ / آندره. ب: ترجمه زيبا حسينی و سيروس صبوري، تهران: پژوهشكده علوم ارتباطی توسعه ايران، 1358.
9. پيشرفت و توسعه بر بنياد و هويت فرهنگی / پرويز ورجاوند، تهران: شركت سهامی انتشار، 1368.
10. از فرهنگ تا توسعه ]توسعه سياسی ـ اجتماعی و اقتصادي[ ناصر فكوهي، تهران: فردوس، 1379.
11. جامعه و فرهنگ، سياست / حسن حبيبی ـ تهران: اميركبير، چاپ اول، 1363.

فرهنگ و سياست
1. فرهنگ سوسياليست و فلسفه / شهريار زرشناس، تهران: برگ، 1371.
2. فرهنگ و سياست / برتران بديع، تهران: مطبوعاتی كاوياني، 1376.
3. نيمه پنهان (سيمای كارگزاران فرهنگ سياست) / تهران: كيهان، 1378.
4. سياست و فرهنگ در مقام متحول جهانی (ژئوپلتيك) / والرستاين اسمينوئل ـ تهران: ني، 1377.
5. قدرت كلام نقش روشنفكران / ژاك لينهارت ـ بار بارمج، ترجمه منوچهر فيروز عسگری مشهد، دانشگاه فردوسي، بی تا.
6. فرهنگ و دموكراسی / گی ارمه: ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران: ققنوس، 1366.

فرهنگ و ادبيات و هنر
1. مجموعه مقالات سمينار بررسی فرهنگ و ادبيات / رشت: دانشگاه گيلان، 1375.
2. جامعه فرهنگ، ادبيات / لوسين گلدمن، ترجمه محمد نوبنده ـ تهران: چشمه، 1376.
3. نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبيات فارسی / محمود روح الامينی ـ تهران: آگه، 1375.
4. حديث ديگران در قلمرو فرهنگ، ادب و هنر / سعيد شهرتاش ـ تهران: كوير، 1377.
5. فلسفه فرهنگ و هنر / محمد جعفر لنگرودی ـ تهران: كتابخانه گنج دانش، 1370.
6. فرهنگ ايرانی پيش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبيات عرب / محمد محمدی ـ تهران: توس، 1374.
7. آرمان های انسانی در فرهنگ و هنر ايران / حمت الله مهراز ـ تهران: دانشگاه ملی ايران، 1355.

فرهنگ و ايدئولوژي
1. ايدئولوژی و فرهنگ مدرن ]نظريه اجتماعی انتقادی در عصر ارتباطات توده گير[ / جان بروكشاسر / تامپون ـ تهران: مؤسسه فرهنگی آينه پويان تهران، 1379.
2. فرهنگ و ائدئولوژی / علی شريعتی ـ تهران: شركت سهامی انتشار، 1372.
3. الهيات فرهنگ / پل تيليش; ترجمه مراد فرهادپور و فضل الله پاكزاد ـ طرح نو، 1376.
4. فرهنگ و دين ]برگزيده مقالات دائره المعارف دين[ تهران: طرح نو، 1374.
5. تغييرات اجتماعی / گی روشه; ترجمه منصور وثوقي، تهران: نشرني، 1372.

فرهنگ و زبان
1. فرهنگ و زبان / شمس الدين رحمانی ـ تهران: برگ، 1368.
2. ده مقاله درباره زبان، فرهنگ، ترجمه / مهشيد مشيوی ـ تهران: البرز، 1373.
3. زبان، انديشه و فرهنگ /... تهران: هرمس، 1377.
4. زبان بازتاب زمان، فرهنگ و انديشه / نادر جهانگيری ـ تهران: آگاه، 1378.
5. زبان و فرهنگ و مردم / محمود كتيرايی ـ تهران: توكا، 1357.
6. زبان و فرهنگ / لطف الله يار محمدی ـ بی نا، 1378.

فرهنگ و رسانه
1. رسانه ها، ارتباطات، فرهنگ و رهيافتی جهانی / ل. جميز ـ تهران: مؤسسه ايران، 1378.
2. رسانه ها و فرهنگ / تهران: سروش، 1376.
3. رسانه و فرهنگ (مجموعه مقالات) / تهران: سروش چاپ اول، 1376.

فرهنگ و فناوري
1. تكنولوژی و فرهنگ / آرنولد، ب / تهران: مركز، 1367.
2. تكنولوژي. نسيم فرهنگ / يوستمن نيل ـ تهران: اطلاعات، 1375.
3. تكنوپولی (تسليم فرهنگ به تنكولوژي) / سپستن; ترجمه صادق طباطبايي، تهران: اطلاعات، 1375.

فرهنگ عمومی و عاميانه
1. فرهنگ و جامعه ]چند ديدگاه تحليلی درباره فرهنگ عمومي[ / بهروز گرانمايه ـ جلد اول ـ نشر شريف، چاپ اول، 1377.
2. فرهنگ عاميانه مردم ايران / صادق هدايت ـ نشر چشمه، چاپ اول، 1378.
3. فرهنگ و مردم / جلال ستاری ـ تهران 6 شواری عالی فرهنگ و هنر، 1357.
4. فرهنگ و رفتار اجتماعی / تراينديس بوس ـ تهران: رسانش، 1378.
5. پيرامون فرهنگ عمومی كشور / جعفر مرعشی ـ تهران: سازمان مديريت كشوري، 1376.
6. فرهنگ و جامعه ]بررسی های موردی در زمينه فرهنگ عمومي[ بهروز گرانمايه، جلد دوم، نشر شريف، 1377.


معرفی نشريه تخصصي
Journal for the Scientific Study of Religion
نشريه تخصصی مطالعه علمی دين، از جمله نشريات معتبری است كه توسط انجمن علمی دين منتشر می شود. اين مركز كه در سال 1949 در نيويورك بنيانگذاری شده است، به نشر مقالات علمی و نيز كتابشناسی در زمينه اديان اختصاص دارد.
نشريه فوق توسط انتشارات Blackwell در ماه های مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبر به چاپ می رسد.
سردبير اين نشريه، تد جي. جلن (Ted G. Jelen) است و بخش كتابشناسی توصيفی آن، زير نظر ميشل ديلون (MicheleDillon) منتشر می گردد. جلن، محقق علوم سياسی و دين در دانشگاه نوادا (Nevada Univ.) در شهر لاس وگاس (Las Vegas)است و ميشل ديلون محقق علوم سياسی و دين در دانشگاه نيوهمپشاير (New Hampshire Univ.) می باشد.
فهرست برخی از مقالات مندرج در شماره ماه سپتامبر مطالعات علمی اديان به شرح زير می باشد:
- دين عامه و پرسشی برای ايدئولوژی ملی
- دين و اخلاق در ميان مهاجران جديد
- طبقه بندی كردن نهضت های مذهبی
- چه زماني، ايمان كافی است؟
در هر شماره اين نشريه، حدود 15 مقاله و 15 كتابشناسی توصيفی در زمينه مطالعات اديان به چاپ می رسد كه مورد استفاده محققان و پژوهشگران اين رشته قرار می گيرد.
اين نشريه همچنين برای استفاده محققين در كتابخانه های بزرگ، به صورت ميكروفيلم نيز درآمده است.
آدرس های اين نشريه عبارتند از:
Executive Office:
Arthur L. Greil, Executive Officer
Alfred University
Saxon Drive
Alfred, NY 14802
ISSN: 0021-8294
subscrip@blackwellpub.com


Pluralism
The Philosophy and Politics of Diversity
پلوراليسم فلسفه و سياست تكثر
ISBN: 0700712046
در اين كتاب كه در سال 2000 توسط انتشارات Routledge به چاپ رسيده است، نويسندگانی به بررسی ريشه های فلسفی و سياسی تكثر و تنوع می پردازند.
اين كتاب به وسيله ماريا باغراميان (Maria Baghramian) و اتركتا اينگرام (Attracta Ingram) در 267 صفحه گردآوری شده است و شامل 3 فصل عمده با زير مجموعه های خود می باشد. اين 3 فصل عبارتند از:
- سرچشمه های فلسفه پلوراليسم
- ارزش های پلوراليسم و ليبراليسم
- تسامح پلوراليسم
ماريا باغراميان متخصص فلسفه، و اتركتا اينگرام متخصص علوم سياسی هستند و هر دو از مدرسان دانشگاه دوبلين ايرلند می باشند و تاكنون، دو كتاب ديگر در همين رابطه به چاپ رسانده اند.


The Psycchology Religion
روانشناسی دين
ISBN: 1851682120
اين كتاب كه به ارائه مطالبی ارزشمند در زمينه ارتباط روانشناسی و دين می پردازد، توسط خانم كيت لوونتال (KateLoewenthal) به نگارش درآمده است و شامل بخش های زير می باشد:
- روانشناسی و دين
- دين و روانشناسی
- كردار مذهبی
- انديشه های مذهبی
- احساسات مذهبی
- چگونه دين می تواند بر انديشه و احساس تأثير بگذارد؟
- جمع بندی
نويسنده اين كتاب كه در سال 2000 توسط انتشارات Oneworld در 182 صفحه به چاپ رسيده، از مدرسين روانشناسی دين در دانشگاه سلطنتی لندن است. وی تاكنون، كتب و مقالات متعددی در زمينه ارتباط دين و روانشناسی به چاپ رسانده است.


العدل فی المسيحيه و الاسلام
(عدالت در مسيحيت و اسلام)
ISBN: 3893755004
در اين كتاب كه به وسيله انتشارات بوليسيه لبنان در 192 صفحه منتشر شده است، عادل تئودور خوری و مشير باسل عون، 6 مقاله مشترك از انديشمندان مقالات، سليم بسترس، محمود زقزوق، ميشل عواد، رضوان السيد، جرج خضر و سعود المولی هستند.
اين كتاب، به موضوع عدالت از نگاه اسلام و مسيحيت پرداخته است. توحه به مشتركات ديني، يكی از برجسته ترين اهداف گفتگوی دينی است و در ميان اين مشتركات، عدالت و توجه به عدالتخواهي، جای ويژه ای دارد.
عناوين مقالات عبارتند از:
- عدالت در انديشه لاهوتی مسيحی
- مفهوم عدالت در نگاه اسلام
- عدالت اجتماعی در منابع مسيحی
- عدالب در انديشه اسلامی معاصر
- رابطه عدل و زندگی مشترك در نگاه مسلمانان و مسيحيان
- عدالت بين مسلمانان و مسيحيان
گردآورندگان در پايان كتاب، نصوص قابل استناد از قرآن و كتاب مقدس را ليست كرده و پس از آن، بخش هايی از قطعنامه مجمع واتيكان 2 درباره مسئله عدالت را آورده اند.
مشير باسل عون، رييس مؤسسه تحقيقات اسلامی - مسيحی لبنان است كه يك مركز مسيحی به شمار می رود.منبع : دبیرخانه دین پژوهان کشور
 نظرات کاربران 
نام و نام خانوادگی لطفا نظرتان رو درباره این مطلب وارد نمایید*
پست الکترونیکی
لطفا عبارت بالا را وارد نمایید(سیستم نسبت به کوچک یا بزرگ بودن حساس نمی باشد)

نشاني: قم، خیابان شهید فاطمی (دورشهر) بین کوچه 21 و 23 پلاک 317
تلفن: 37732049 ـ 025 -- 37835397-025
پست الکترونيک : info@dinpajoohan.com
نقل مطلب با ذکر منبع آزاد است
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دبیرخانه دین پژوهان کشور می باشد طراح : دریانت