العربی   اردو   English   فارسی درباره ما     تماس با ما     اعضای موسسه
چهارشنبه 18 تير 1399
تلگرام  اینستاگرام  آپارات  گوگل پلاس دین پژوهان  ایمیل دین پژوهان
کد : 13498      تاریخ : 1393/11/2 10:50:27      بخش : متن خبرنامه دین پژوهان print
اخبار دين پژوهى خبرنامه دين پژوهان ـ شماره 5 آذر و دى 1380
اخبار دين پژوهى

 

بيانيه سومين مراسم تجليل از پژوهشگران حوزه دين
حمد و ستايش خدای را سزاست كه لوح و قلم را بيافريد و انسان را بوسيله آن نعمت علم و آگاهی بخشيد. خدا را سپاس می گوئيم كه اينك توفيق يافتيم سومين مراسم "تجليل از پژوهشگران برتر حوزه دين" را در محضر جمعی از دانشمندان و اساتيد علوم و معارف دينی و فرهيختگان و مديران فرهنگی برگزار كنيم.
اين مراسم به پاس بزرگداشت كسانی شكل گرفته است كه به مدد استعداد و قريحه و عشق و ايمان، جستجو در معارف و آموزه های اسلامی را فريضه و وجهه همت خويش ساخته اند و آثاری را آفريده اند كه بی ترديد چراغی فراراه نسل كنونی و آينده جامعه اسلامی است.
ضمن تشكر از همه كسانی كه در پی فراخوان دبيرخانه دين پژوهان كشور در اين رويداد دينی و فرهنگی مشاركت كرده اند و آثار خود را به موقع ارسال داشته اند به استحضار می رساند كه از مجموع 150 اثری كه به مرحله داوری راه يافته اند 6 پژوهش كاربردی به جهت همسويی با برنامه سوم توسعه، به دريافت لوح تقدير از سوی رياست محترم جمهوری نائل شده اند و 16 اثر به جهت سرشار بدون از تتبع و به كارگيری روش های علمی تحقيق و تعميق بخشيدن به فرهنگ و انديشه دينی از سوی هيأت داوران برگزيده شده و شايسته دريافت لوح تقدير از سوی وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی شناخته شده اند كه بدين شرح می باشد:
1- جناب حجت الاسلام آقای دكتر محمدرضا جباران - به جهت تحقيق در مسائل فقهی و تلاش برای پاسخ يابی مسائل مستحدث، از متون و نصوص دينی و اجتهادی به خصوص در پژوهش "صورتگری در اسلام".
2- جناب حجت الاسلام آقای احمد واعظی - به جهت تحقيق و بررسی تطبيقی دانش فهم و تفسير متون دينی در پژوهش "درآمدی بر هرمنوتيك".
3- جناب آقای احمدعلی يوسفی - به جهت بررسی تطبيقی جبران كاهش ارزش پول و ربا، با بهره گيری از دانش اقتصاد و متون دينی و نظريات فقيهان و پژوهشگران مذاب اسلامی در پژوهش "ربا و تورم".
4- حضرات حجج اسلام، آقايان سيد ضياءالدين كياالحسينی و دكتر علی باقری - به جهت بررسی علمي، نظری و تجربی و كاربردی مسأله تأمين اجتماعی با تكيه بر منابع اسلامی و بهره گيری از ديدگاه های دانشمندان علم اقتصاد در پژوهش "تأمين اجتماعی در ايران با تكيه بر منابع اسلام".
5- جناب حجت الاسلام آقای سيد حسن اسلامی - به جهت بررسی علمی سياست و اخلاق و جايگاه ويژه آن در نظام فكری حضرت امام خمينی رحمت الله عليه در پژوهش "امام، اخلاق و سياست".
6- جناب آقای غلامحسن مقيمی - به جهت تلاش برای پاسخگويی به مهم ترين پرسش های نظری در ساحت انديشه سياسی و بررسی آرای حضرت امام خمينی و مرحوم ميرزای نائينی در پژوهش "نقش مردم در حكومت ديني".
7- جناب حجت الاسلام آقای يعقوبعلی برجی - به جهت تتبع و تبيين تاريخی و فقهی ديدگاه های علمای شيعه درباره موضوع ولايت فقه تحت عنوان "سير تاريخی ولايت فقيه".
8- جناب حجت الاسلام آقای محمد صحتی سردرودی - به جهت تتبع گسترده در باب تاريخ و فرهنگ عاشورا به ويژه ريشه يابی تحريفات و غبارزدايی از اين رويداد بزرگ تاريخ اسلام، در پژوهش "عاشورا پژوهی يا شهيد فاتح".
9- جناب حجت الاسلام آقای عبدالحسين خسروپناه - به جهت تحقيق در مسائل كلام جديد و پاسخ به پرسش های نوپيدای دينی در پژوهش "گستره شريعت".
10- جناب آقای دكتر محمدرضا موحدی - به جهت كشف ارزشهای ناشناخته، نقل از لطايف و ظرايف عرفانی و اثبات صحت و اصالت انتساب تفسير "بحرالحقايق و المعانی به شيخ نجم الدين رازي".
11- جناب حجت الاسلام آقای دكتر علی شيروانی - به جهت تتبع و تحقيق و مطالعه تطبيقی و انتقادی "مبانی تجربه دين از ديدگاه محی الدين عربی و رودلف اتو".
12- جناب حجت الاسلام آقای محمدرضا جديدی نژاد - به جهت استخراج اصطلاحات رجالی و حديثی و ابتكار در ترتيب و تنظيم آنها در اثر "معجم المصطلحات الرجال و الدرايه" از مؤسسه دارالحديث.
13- جناب حجت الاسلام آقای علی اكبر رشاد - رياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلام به جهت سرپرستی طرح بزرگ و ارزشمند "دانشنامه امام علي(عليه السلام)" كه با مشاركت بيش از صد تن از محققان و كارشناسان، در سال امام علي(عليه السلام) به سامان آورده اند.
14- جناب حجت الاسلام آقای سيد ابوالحسن نواب - رياست مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب به جهت سرپرستی طرح پژوهشی "تاريخ عقايد اسماعيليه" كه با مشاركت گروهی از محققان و دين شناسان تدوين شده است.
15- جناب حجت الاسلام آقای مصطفی محامی - مسئول مركز فرهنگ و معارف قرآن، به جهت سرپرستی طرح گسترده و ابتكاری "فرهنگ قرآن" كه با همت گروهی از قرآن پژوهان، تحقيق و تنظيم شده است.
16- جناب آقای سيد علی حسين زاده - به جهت تحقيق و كشف نكات اخلاقی و تربيتی در تاريخ و سيره خاتم پيامبران و خاندان پاك آن حضرت، تحت عنوان "سيره تربيتی پيامبر(صلی الله عليه وآله) و اهل بيت(عليهم السلام)".
17- حضرت آيه الله محمد مؤمن قمی - به جهت تحقيق در مبانی اصولی و فقهی امام خمينی رضوان الله تعالی عليه و استخراج منابع و مصادر يكی از آثار پر ارج آن فقيد سعيد، تحت عنوان "مبانی تحرير الوسيله" از مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.
18- جناب آقای عسكری سليمانی اميری - به جهت طرح و پاسخگويی به اشكالات الهياتي، منطقي، معرفت شناختي، هستی شناختی و تحليل زبانی براهين اثبات وجود حق تعالی در پژوهش "نقد برهان ناپذيری وجود خدا" از مركز مطالعات و تحقيقات دفتر تبليغات حوزه علميه قم.
19- حضرات آقايان محمد مهدی كرمی و محمد پورمند(نبی زاده) - به جهت ابتكار در طرح مباحث پيچيده اقتصادی و فقهی به سبكی روان و قابل استفاده برای استادان و دانشجويان رشته اقتصاد در پژوهش "مبانی فقهی اقتصاد اسلامي".
20- جناب آقای حسين صابری - به جهت تحقيق گسترده در منابع فقه و تبيين جايگاه عقل در استنباط احكام و ابهام زدايی از موضوع ياد شده در پژوهش "بررسی وضعيت عقل در فرايند استنباط فقهي".
21- جناب آقای ابراهيم شفيعی سروستانی - به جهت توجه به مشكلات نظام جمهوری اسلامی در عرصه قانون گذاری و تلاش برای گره گشايی در زمينه ياد شده در اثر "فقه و قانونگذاري".


مراسم معارفه و تشويق پژوهشگران دينی فعال كشور

مراسم معارفه و تشويق پژوهشگران دينی فعال كشور با حضور پژوهشگران و انديشمندان حوزوی و دانشگاهی در محل دبيرخانه دين پژوهان كشور در قم برگزار شد.
دبير شورای برنامه ريزی دين پژوهان كشور در اين مراسم طی سخنانی گفت: تعداد گسترده پژوهش دينی نشان از توفيق چشمگير جامعه فرهيخته ماست و به يمن اين تلاش ها، امروز شاهد يك رشد و توسعه در همه ابعاد پژوهش به ويژه پژوهش دينی هستيم.
آقای محمد جواد صاحبی تصريح كرد: به رغم اين فعاليت ها و جهاد علمی كه در جامعه ما وجود دارد، نبايد از كاستی ها، ضعف ها و نقص ها غفلت نمود.
وی با اشاره به كمبود انگيزه های معنوی در جامعه گفت: امروز انگيزه های معنوی به خصوص در سطوح نخبگان عالی و مديران علمی و فكری كاهش يافته و كمتر عالمی را می بينيم كه مانند طباطبايي، شهيد مطهری و شهيد بهشتی دارای ژرفايی و تأثيرگذاری باشد.
وی افزود: رويكرد به آداب غلط باعث شده تا به ظاهر دل بسته و همه چيز با معيار مادی سنجيده شود كه اين يك زنگ خطر برای جامعه علمی و به ويژه دينی است.
دبير شورای دين پژوهان كشور با اشاره به اين كه افول انگيزه معنوی در كسب و توليد علم در حوزه ها و دانشگاه ها بسيار ملموس است، اظهار داشت: طبق آمار موجود از هر 5 نفر عضو هيأت علمی در دانشگاه ها فقط يك نفر به پژوهش و تحقيق می پردازد و از طرف ديگر از ميان 5 هزار عنوان كتاب دينی منتشر شده در كشور در سال گذشته، بيش از نصف آنها مربوط به چاپ قرآن، مفاتيح و كتبی از اين قبيل و
نيز كتب چاپ مجدد بوده و تعداد بسيار كمی دارای موضوعات ابتكاری می باشد كه متأسفانه برخی از آنها باورسوز است.

وی سياست زدگی را آفت مهمی برای جامعه دينی برشمرد و گفت: از دريچه منافع سياسي، حزبی و جناحی به مسايل دينی نگريستن و با اين عينك مسايل را ديدن و تحليل كردن آثار سويی برای جامعه در برداشته است.
آقای صاحبی افزود: بسياری از سياستمداران و سياست زدگان با شگردهايی كه دارند، بر جامعه علمی و دينی تأثير می گذارند و كارهای بسيار سستی را به نام دين منتشر می كنند در صورتی كه علمای سابق به اين گونه آسيب ها توجه داشته و جلوی آن را می گرفتند.
وی با تأكيد بر اين كه آميختگی اسلام با سياست نيازی به استدلال ندارد، تصريح كرد: اين مسأله از دير باز در جامعه ما مطرح بوده ولی آن چه كه اكنون اتفاق می افتد سياست زدگی است و از آنجا كه جامعه ما جامعه ای آسيب پذير می باشد، سياست زدگی بر جامعه دينی سايه انداخته است.
در ادامه مراسم 5 پژوهشگر دينی فعال كشور به شرح ذيل معرفی و با اهدا لوح تقدير و هدايايی از خدمات پژوهشی آنان تجليل شد.
سركارخانم فرزانه نيكوبرش راد به جهت پژوهش "بررسی عملكرد سياسی آيت الله شيخ عبدالكريم حائری يزدی از سال 1301 تا 1315 هجری شمسي".
آقای سيدباقر ميرعبداللهی به جهت پژوهش "روش تفسيری محمد عبده".
آقای محمد علی متوليان به جهت انجام پژوهش های متعدد سياسی و ديني.
خانم سيدطاهره آقای ميری به جهت پژوهش "فرهنگنامه "ايمان و كفر" در قرآن يا راه های بازگشت به قرآن در انديشه و عمل".
آقای محمد اسفندياری به جهت پژوهش "اسطوره رنج، درنگی در كارنامه زندگی سياسی و فكری آيت الله سيدمحمود طالقاني".
گفتنی است سومين دوره مراسم "تجليل از پژوهشگران برتر حوزه دين" در هفته پژوهش سال جاری با حضور جمع كثيری از فرهيختگان حوزوی و دانشگاهی و با سخنرانی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار غدير كتابخانه حضرت آيت الله خامنه ای قم برگزار شد و به 21اثر برگزيده و برتر جوايزی اهداء شد.
به گفته دبير شورای برنامه ريزی دين پژوهان كشور، سومين كنگره سراسری دين پژوهان كشور با عنوان "مناسبات دين و فرهنگ در جامعه ايران" روز چهارم بهمن ماه سال جاری و همزمان با ميلاد با سعادت امام رضا(عليه السلام) با حضور شخصيت ها و انديشمندان و محققان حوزه و دانشگاه و سخنرانی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در قم برگزار می شود.


برگزاری بزرگ ترين مراسم تغيير دين در طول تاريخ
سرانجام پس از ماه ها اظهارنظر و جنجال در مطبوعات كه تحت الشعاع حادثه 11 سپتامبر نيز قرار گرفته بود، يكی گروه 20 هزار نفری از هندوها در ماه نوامبر (آبان ماه) به دين بودايی گرويدند.
اين مراسم ويژه كه در نوع خود، منحصر بفرد نيز می نمود، در دهلی نو انجام شد و دالايی لاما، رهبر بودائيان تبت، به اين گروه خوش آمد گفته و آنان را مورد استقبال قرار داد. (Daily Telegraph, Nov 5)
اين در حالی است كه از چند ماه پيش تاكنون، زمانی كه چند روزنامه محلي، دالايی لاما را به تلاش برای تغيير كيش هندوها به بودايی متهم كرده بودند، رهبر بوداييان تبت چنديد بار رسماً اعلام نمود كه هرگز قصد چنين كاری را ندارد و به فرهنگ های مختلف و اديان ديگر احترام می گذراد. وی همچنين يادآور شد كه تلاش برای تغيير دادن دين و عقيده ديگران، امری بسيار نادرست و مذموم است. (AFP, Oct 4)
رهبر بوداييان تبت، پيش از اين بارها مسلمانان و مسيحيان را به خاطر فعاليت و تبليغ برای تغيير دادن عقيده ديگران، مورد انتقاد شديد قرار داده بود. (نشريه اخبار دين، شماره اسفند 79)
لابسانگ تنزين (Labsang Tenzin) سخنگوی بوداييان تبت، در اين باره رسماً اعلام كرده بود كه اگر چه يك ميليون هندوی ساكن دارماسالا (Dharmasala) علاقمند به تغيير آيين خود از هندويی به بودايی هستند، امام دالايی لاما هرگز هدايت چنين امری را به عهده نخواهد گرفت و اجازه نخواهد داد كه راهبان بودايی دست به چنين عملی بزنند.(AFP, Oct 4)
با اين حال بيش از 20 هزار هندو كه همگی متعلق به طبقه پست ها و نجس ها در آيين هندو بودند، در اول نوامبر در يك مراسم بزرگ، به بودايی تغيير دين دادند.
دكتر رام راج (Ram Raj) هندو كه هدايت اين مراسم را برعهده داشت: اعلام كرد: "ما از دين هندو به دين بودايی تغيير مذهب می دهيم تا ديگر نجس شمرده نشويم و مورد شماتت و تحقير ديگران قرار نگيريم." وی ادامه داد: "كاست، نخستين و جدی ترين مشكل ما در آيين هندو بود و ما برای رهايی از اين بيچارگی ابدي، دست به چنين عملی زديم." رام راج، دالايی لاما را "مسيح هندوها" خواند و گفت كه بشر امروز، ديگر تحمل تحقير شدن توسط ديگران را ندارد. (The Irish Times, Nov 1)
گفته می شود كه در سال های اخير، بيش از 300 هزار هندو به دين بودايی گرويده اند كه اكثريت آن ها از طبقه پست كاست می باشند.
لازم به ذكر است كه مسئله كاست، بارها از سوی سياستمداران بزرگ هندي، مورد نكوهش قرار گرفته است. گاندی تلاش بسياری برای از بين بردن اين مسئله در فرهنگ هندو انجام داد، اما علی رغم آن كه نجس شمردم ديگران و پست دانستن افراد، رسماً در قوانين هند ممنوع اعلام شده است، ولی هنوز آثار آن در فرهنگ و باور هندو وجود دارد و بيش از 200 ميليون هندو كه به اين طبقه تعلق دارند، از چنين اعتقادی رنج می كشند.
دكتر رام راج به خبرگزاری رسمی هند گفت كه آن ها هرگز قصد برانگيختن خشم هندوها را ندارد، اما اين تغيير دين، تنها راه حل برای اعتراض به اين سيستم، به شيوه ای صلح جويانه است.


الزام آموزش تمام اديان در مدارس كليساها
Independent

بر اساس يك طرح پيشنهادی از سوی تونی بلر نخست وزير انگلستان، كليه مدارس خصوصی متعلق به كليساها در اين كشور، از اين پس ملزم می شوند تا به آموزش مفاهيم ديگر اديان، به ويژه اسلام و يهود نيز بپردازند. اين طرح كه در 168 منطقه محلی انگلستان با حمايت دولت و توسط كليساها انجام می شود، بحث های متفاوتی را دربرداشته است; از جمله استفن تيمز (Stephen Timms)وزير آموزش انگلستان اعلام كرده كه با قدرت، از اين طرح حمايت كرده و تلاش های گسترده ای را برای عملی شدن آن انجام خواهد داد.
اما افراد ديگری در مسئوليت های مختلف فرهنگي، از جمله لين (Lane) مسئول مؤسسات دولتی آموزشی و تحصيلی انگلستان، به شدت نگرانی خود را از گسترش مدارس مذهبی در انگلستان اعلام كرده و آن را باعث پديد آمدن بنيادگرايی دينی در اين كشور می دانند. وی همچنين معتقد است كه اين مسئله، اختيارات كليسا را محدودتر كرده و آن را به ميتينگی برای فرهنگ های مختلف تبديل خواهد كرد.

مناظره تلويزيوني اسقف اعظم كانتربري
BBC

جرج كري، اسقف اعظم كانتربری با حضور در يك مناظره تلويزيونی در تلويزيون الجزيره، درباره گفتگو ميان اسلام و مسيحيت، به اظهار نظر پيرامون پيامدها و چالش های عدم گفتگوی مؤثر ميان اسلام و مسيحيت پرداخت.
وی كه در جريان بازديد از كشور قطر در اين مناظره تلويزيون شركت كرده بود، اعلام كرد: "از اين كه فرصت پيدا كرده ام تا با مسلمانان جهان به صورت مستقيم صحبت كنم، بسيار خرسندم و می خواهم از اين فرصت استفاده كرده و رسماً اعلام كنم كه اسلام و مسيحيت، هيچ مشكلی با هم ندارند و اين جنگ، هرگز جنگ بر عليه اسلام تلقی نمی شود، بلكه جنگی بر عليه تروريسم است."

انتخاب بهترين نويسنده مطبوعاتی اديان
RNS
ريچارد اوستلينگ (Richard Ostling)، نويسنده و خبرنگار آسوشيتدپرس، به عنوان بهترين نويسنده آكادميك دينی در مطبوعات و رسانه های گروهی شناخته شد.
وی كه از نويسندگان با سابقه در اين زمينه است، جايزه ويژه خود را از هيئتی در امريكا كه هر سال، بهترين نويسنده آكادميك اديان را انتخاب می كند، دريافت كرد.

برگزاری كنفرانس جهاني "برای گتف و گو" در قاهره
كنفرانس جهانی برای گفتگو، با همكاری سازمان كنفرانس اسلامی و دانشگاه الازهر مصر، در روزهای 28 و 29 ماه اكتبر (6 و 7 آبان)، در شهر قاهره برگزار شد.
اين كنفرانس، با حضور تعداد زيادی از نمايندگان و رؤسای مراكز اسلامی و مسيحی از سراسر جهان، برگزار شد. شورای گفتگوی اديان واتيكان، سازمان كنفرانس اسلامي، شورای جهانی كليساها، دارالافتاء مصر، مجمع جهانی تقريب بين مذاهب ايران، مركز گفتگوی بين اديان سودان و تعدادی از متفكران و صاحب نظران، از جمله شركت كنندگان در اين كنفرانس بودند.
شركت كنندگان پس از دو روز تبادل نظر درباره موضوعات مختلف، از جمله "بی توجهی به ارزش های دينی و انحطاط اخلاقی و تأثير آن بر امنيت جامعه"، "رابطه و احترام متقابل فرهنگ ها و تمدن ها و نقش آن در مبارزه با تروريسم و جلوگيری از جنگ و ناامني" و "بررسی راه های عملی گفتگوی بين فرهنگ ها و اديان"، با صدور قطعنامه ای 12 ماده اي، مواضع خود را در قبال حوادث اخير جهان اعلام كردند. در بخشی از اين قطعنامه، شركت كنندگان، شناخت متقابل اديان را از يكديگر، مهم ترين راه گفتگوی ثمربخش دانسته اند.

افتتاح موزه اديان
The Art Newspaper

به ابتكار راهبان بودايی تايوان، يك موزه بين المللی كه دربرگيرنده آثار تاريخی و باستانی تمام اديان جهان می باشد، در تايوان گشايش يافت.
خانم هونگ چی شی (Hong Chih Shih)، رهبر راهبان بودايی تايوان كه مسئول موزه فوق نيز می باشد، در سخنرانی افتتاحيه اين موزه عنوان كرد كه بودچه تأسيس اين موزه، 66 ميليون دلار بوده است كه هزينه آن، از محل كمك های راهبان بودايی و نيز مراكز علمی و تحقيقاتی سراسر جهان تأمين شده است.
بنيانگذار طرح اوليه اين موزه، يك راهب چينی متولد برمه، به نام هسين تائو (Hsin Tao) می باشد.
در اين موزه، آثار باستانی از 525 پيش از ميلاد وجود دارد. همچنين گنجينه بزرگی از كتب، نسخ خطی و آثار مكتوب دينی سراسر جهان، از ديگر بخش های اين مجموعه است.

گرايشات دينی در هاليوود
Christian Science Monitor
بر اساس يك گزارش جديد كه توسط مؤسسات تحقيقاتی مسيحی انجام شده است، تهيه كنندگان و فيلم سازان هاليوود، گرايش بسياری به ساختن فيلم درباره مفاهيم مذهبی پيدا كرده اند.
اين گرايشات كه از حادثه 11 سپتامبر به بعد، افزايش چشمگيری داشته، باعث شده است كه فيلم سازان سرشناس هاليوود، جلسات متعدد و طولانی را با مسئولان كليساها و نيز شوراهای روابط دينی برگزار كنند. لازم به ذكر است كه اسلام و روابط آن با ديگر اديان، يكی از موارد مورد توجه فيلم سازان در هاليوود می باشد.


نگرانی جامعه مسيحيت در فرانسه
Guardian
در گردهم آيی سالانه اسقف های فرانسه در لوردس(Lourdes) اعلام شد كه فرانسه، هر ساله با كاهش چشمگير تعداد كشيشان روبروست و در حال حاضر، اين معضل، يكی از نگران كننده ترين مشكلات جامعه مسيحيت در اين كشور است.
10 سال پيش، اين اجلاس با حضور 201 كشيش تشكيل می شد، در صورتی كه امروزه تنها 122 نفر در آن عضويت دارند.
در اين اجلاس همچنين اعلام شد حدود 20400 كشيش در فرانسه وجود دارد كه تنها حدود نيمی از آن ها فعاليت قابل توجهی دارند و بقيه، غير فعال می باشند. برای مثال، پدر روحانی 101 ساله ای به نام كازيمير موری (Casimir Maury) از كشيشانی است كه سال ها در يكی از روستاهای فرانسه به كار تبليغ دين پرداخته است و به علم كمبود كشيش، هنوز جانشينی برای وی انتخاب نشده است و او در اين سن، همچنان به كار خود ادامه می دهد.
در اين اجلاس، بر لزوم تغيير روش ميسيونری و تازه كردن كتب دينی نيز تأكيد فراوان شد.

نياز مسيحيت به يك پيشوای جديد
The Times
بر اساس يك تحقيق انجام شده توسط دانشگاه ولز (Wales Univ.)، دين مسيحيت به يك رهبر و پيشوای جديد نياز دارد تا بتواند به اين دين و مسايل مربوط به آن، با نگاهی جديد بنگرد.
اين تحقيق كه بر پايه تست های روانشناسی شخصيت بر روی بيش از 1000 كشيش از فرقه های مختلف مسيحی مانند باپتيست، انگليكان، متديست، و پنتاكاستل به دست آمده است، نشان می دهد كه همه آنها با نگاهی دروني، به مسيحيت و مشكلات آن نظر دارند; در حالی كه برای حل اين مشكلات، بايد از بيرون به مسيحيت نگاه كرد.

فراخوان مقاله سومين همايش مشاوره از ديدگاه اسلامي
موضوع: "جوان و آرامش رواني"

مرحله اول: "آسيب شناسي" ـ بهار 81
از آنجا كه برای آغاز يك حركت علمی با هدف ايجاد آرامش روانی برای جوانان، شناخت دقيق آسيب های روانی آنان ضرورت دارد و آسيب شناسی مبنای اصلی ارائه راهكارهای آرامش روانی است مرحله نخست سومين همايش "مشاوره از ديدگاه اسلامي" با موضوع "جوان و آرامش رواني"، به پژوهش در "آسيب شناسی روانی جوانان با تأكيد بر منابع اسلامي" اختصاص يافته است عناوين پيشنهادی برای تدوين پژوهش ها و مقالات علمی عبارتند از:
1ـ تعريف و نشانگان آسيب، نابهنجار، اختلال و مشكل در متون علمی و ديني.
2ـ هويت يابی (جوان و بحران هويت، اختلاف نسل ها، ارزش ها و باورها، معنويت، فرهنگ و...)
3ـ اختلالات عاطفی (دوستان و ديگران، افسردگي، پرخاشگري، احساس گناه، رابطه جوان با والدين و...)
4ـ مشكلات ازدواج (مشكلات فرهنگي، اجتماعی و مالی ازدواج، افزايش سن ازدواج، انتخاب همسر مناسب، تحصيل و ازدواج، خواستگاری و...)
5ـ مشكلات تحصيلی (اضطراب امتحان، نگرانی از قبول، انتخاب رشته، فقدان علاقه و...)
6ـ مشكلات اشتغال (نگرانی از عدم اشتغال و فقدان درآمد كافي، مشاغل اجباري، شغل های كاذب، عدم رضايت شغلي، تعدد شغل و...)
7ـ اوقات فراغت (سرگرمی ها، محدوديت ها، تفريحات، ورزش و...)
8ـ كم توجهی به اعمال عبادی (ذكر، نماز، نمازجماعت، دعا، قرائت قرآن و...)
9ـ مشكلات جنسی (ارتباط با جنس مخالف، ارضاء غريزه جنسي، فقدان آموزش جنسی و...)
10ـ مشكلات اجتماعی (اعتياد، بزهكاري، انحرافات اخلاقي، الگوهای تقليدی و...)
11ـ مسايل سياسی (نظام حكومتي، دولت، نهادها، ادارات، احزاب، رسانه های جمعی و...)
ـ انديشمندان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه چكيده يا طرح مقالات پژوهش های علمی خود را تا 25 دی 80 و اصل آنهارا تا 25 فروردين 81 به دبيرخانه همايش ارسال فرمايند.
ـ به مقالات برتر علاوه بر امكان ارائه در همايش و چاپ در مجموعه مقالات همايش، حق التأليف تعلق می گيرد.
ـ مقالاتی كه مورد پذيرش هيأت علمی همايش قرار نگيرد، عودت داده می شود.

برگزاركنندگان:
پژوهشكده حوزه و دانشگاه، مركز تحقيقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت پژوهشی نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
آدرس: قم ـ ابتدای بلوار امين، روبروی اداره راهنمايی و رانندگي، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، دبيرخانه همايش كد پستی 37167
تلفن تماس:
صبح 5 ـ 2931404 ـ آقای ساجدي
عصر (مستقيم) 2936670 دبير همايش نمابر: 2936042
پست الكترونيكي: Moshavereh@Hawzeh.com


فراخوان همايش جامعه شناسی معرفت
پژوهشكده حوزه و دانشگاه در نظر دارد با همكاری مؤسسه جهانی انديشه اسلامی (المهد العالمی للفكر الاسلامي) همايشی تخصصی تحت عنوان "جامعه شناسی معرفت" در سال جاری برگزار كند. موضوعات همايش به شرح زير به اطلاع می رسد:

1ـ جامعه شناسی معرفت
ـ مبادی معرفت شناختی جامعه شناسی معرفت
ـ مبادی هستی شناختی جامعه شناسی معرفت
ـ مبادی هنجاری جامعه شناسی معرفت
ـ مبادی روش شناختی جامعه شناسی معرفت
ـ سنخ شناسی معرفت
ـ زمينه های اجتماعی پيدايش و تحول جامعه شناسی معرفت

2ـ نقد و بررسی نظريه های جامعه شناسی معرفت
ـ تأثير ساخت اجتماعی بر معرفت بويژه معرفت دينی (اميل دوركيم);
ـ تغيير اجتماعی ـ تاريخی و عقلانی شدن فعاليتهای انسانی (نظريه اخلاق پروتستانی و روح سرمايه داري);
ـ آيا شرائط اقتصادی ـ اجتماعی زيربنای معرفت دينی است؟ (ناظر به نظريه كارل ماركس);
ـ عوامل واقعی و آرمانی معرفت و ارتباط آنها (ماكس شلر);
ـ نسبت گرايی معرفت شناختی (كارل مانهايم; نسبی گرايی يا نسبت گرايي؟);
ـ تبارشناسی معرفت (ميشل فوكو);
ـ فلسفه نماد و جامعه شناسی معرفت (ارنست كاسيرر);
ـ مكتب معرفت شناسی اجتماعی (ادينبورا)
ـ جامعه شناسی معرفت (ميد)
ـ جامعه شناسی معرفت (جان ديويي)

3ـ جامعه شناسی معرفت ديني
تعين اجتماعی معرفت ديني; جامعه شناسی علوم ديني;
ـ جامعه شناسی علم اخلاق; (با تكيه بر يكی از مشاهير علم اخلاق);
ـ جامعه شناسی تفسير كتب مقدس; (با تكيه بر يكی از مفسران بزرگ);
ـ جامعه شناسی الهيات (علم كلام); (با تكيه بر يكی از متكلمان بزرگ)
ـ جامعه شناسی فقه; (با تكيه بر يكی از فقهای مشهور);
ـ جامعه شناسی فلسفه اسلامی (با تكيه بر يكی از فيلسوفان بزرگ)

4ـ جامعه شناسی معرفت در حوزه انديشه اسلامي
زمينه های جامعه شناسی معرفت در انديشه متفكران مسلمان مانند:
ـ ابن رشد ـ ابن خلدون ـ اقبال لاهوری ـ علامه طباطبايی ـ مالك بن نبي
ـ ابن مسكويه ـ شهيد سيدمحمد باقر صدر ـ اخوان الصفا ـ غزالی و...
بدين وسيله از عموم صاحبنظران و پژوهشگران، به ويژه در حوزه علوم اجتماعی دعوت می شود با ارسال مقالات تحقيقی خود در برگزاری بهتر اين همايش سهيم باشند. آخرين مهلت ارسال مقالات پانزدهم بهمن ماه سال جاری است. لطفاً مقالات در كاغذ A4 و به صورت يك رو نوشته شود. تاريخ و مكان برگزاری متعاقباً اعلام خواهد شد.
دبيرخانه همايش: قم، بلوار امين، بلوار بسيج، پژوهشكده حوزه و دانشگاه.
ص.پ: 3151 ـ 37185 ? تلفن: 5 ـ 2936043 و 5 ـ 2931404 نمابر: 936042
E-mail: seminar@hawzeh.com


شرايط مسلمانان امريكا و موضع گيری های آنان
The Washington Post
اسامه سعيد، يكی از مسلمانان امريكايی كه در مركز فرهنگی اسلام در منهتن (Manhattan) سخنرانی می كرد، گفت: "ما چون مسلمان هستيم، نبايد مورد سرزنش قرار بگيريم. مسلماني، گناه نيست. اكنون هزاران نفر جان خود را از دست داده اند و موجی از ترس و وحشت، اين كشور را فراگرفته است. امروز، روز اتحاد اديان است. سه دين اصلی اسلام، يهود و مسيحيت بايد با يكديگر متحد شوند تا از تكرار چنين حوادثی جلوگيری شود. اين اتفاق، ناشی از قهر خداوند بود و تنها اندكی از مردم قادر به درك آن هستند."

گزارش ديلی نيوز از وضعيت مسلمانان امريكا
Daily News
پس از حادثه 11 سپتامبر و هجوم انتقادها به جوامع مسلمان، جامعه مسلمانان امريكا بيشتر از ديگر جوامع مورد انتقاد قرار گرفت. در همين رابطه، در مراسم نماز جمعه كه در 14 سپتامبر در مسجد طاها در روزولت امريكا برگزار شد، عبدالكريم، يكی از مسئولان اين مسجد طی سخنانی گفت: "در قرآن تأكيد شده است كه هنگام تلافی كردن، به يكديگر فرصت بدهيد. اما اكنون ما شاهد آن هستيم كه امريكا، مسلمانان را تحت فشار قرار داده است و فرصتی برای پاسخگويی به ما نمی دهد." وی اظهار داشت: "اگر در مكه، بمبی منفجر شود، آيا اين منصفانه است كه ما، مسيحيان و پيروان ساير اديان را متهم نماييم؟"
او همچنين در سخنرانی خود، از عكس العمل برخی فلسطينيان اظهار نارضايتی كرد و در پايان، مسلمانان را به اين امر دينی توجه داد كه انسان ها را دوست داشته باشند.

موضع گيری نخست وزير ايتاليا بر عليه مسلمانان
Guardion
سيلويو برلوسكنی (Silvio Berlusconi) نخست وزير ايتاليا، پس از حادثه امريكا، در يك اظهار نظر جنجال برانگيز گفت: "تمدن غرب، بر تمدن اسلامی برتری بسياری دارد و اين، يك حقيقت مسلم تاريخی است."
در پس اين اظهار نظر، كه اعتراض ها و مخالفت های بسياری را در پی داشت، وی مجبور به عذرخواهی از مسلمانان و كشورهای اسلامی شد. در همين رابطه فرانسيس وورير (Francis Vovrear)، رييس گروه پارلمانی حزب كمونيست در پارلمان اروپا، اظهارات برلوسكنی را مغاير با اصول زيربنايی كشورهای اتحاديه اروپا دانست و خواستار اجرای ماده 7 منشور اين اتحاديه درباره ايتاليا شد. بر اساس ماده 7 منشور اتحاديه اروپا، هر يك از كشورهای اين اتحاديه كه از اصول زيربنايی آن فاصله بگيرد و آن را زير پا بگذارد، در معرض تحريم و مجازات قرار خواهد گرفت.
پس از عكس العمل ها و اعتراضات بسياری كه به اظهارات برلوسكنی شد، وی در ديدار با نمايندگان و سفيران كشورهای اسلامی در ايتاليا، سوگند خورد كه به اسلام عميقاً احترام می گذارد، زيرا دين بزرگی است كه بيش از يك ميليارد نفر پيرو دارد; دينی است كه به شكيبايي، احترام به حقوق بشر و زندگی مسالمت آميز ملت ها در كنار يكديگر معتقد است، به درك متقابل تأكيد دارد و سهم بسزايی در تمدن داشته است.

اظهار نظر امام جمعه نيويورك
AFP
امين محمد، امام جمعه مسلمانان نيويورك در خطبه های نماز جمعه اعلام كرد: "اكنون زمان صلح است. من به مردم نيويورك و تمام امريكا اعلام می كنم كه مسببين اين حادثه، هرگز افرادی دينی و مذهبی نبوده اند."
وی همچنين گفت: "در اين لحظه حساس، شانه به شانه خواهران و برادران دينی خود می ايستيم و از ارزش های والای انسانی دفاع می نماييم و با قربانيان حادثه و خانواده های آنان، احساس هم دردی می كنيم. اما اين منصفانه نيست كه اعراب و مسلمانان را در مظان اتهام قرار دهيم. اگر چه عاملان اين حادثه، عرب يا مسلمان باشند، ولی اين، دليل محكوم كردن اسلام نيست."
وی در پايان، آرزو كرد كه ای كاش به جای يكی از قربانيان حادثه بود.

تحليل نشريه فرانسوی در مورد نقش ايران
Novell Obsevatorie
هفته نامه فرانسوی نوول ابزرواتور در مطلبی تحت عنوان "انتقام خاتمی از تاريخ" نوشت:
طرح گفتگوی تمدن های رييس جمهور محمد خاتمي، كه با حمايت يونسكو، به جهانيان عرضه شده است، به هيچ وجه يك جرقه فلسفی يا هوس فكری نيست، بلكه يك برنامه عملی است. جالب است كه امروز، ايران و آمريكا، دو دشمن مشترك دارند: طالبان و صدام حسين. امتياز خاتمی اين است كه هموطنانش نيز با وی همراهی می كنند.
البته خاتمی به امريكا در مورد واكنش عجولانه هشدار می دهد و تصريح می كند كه محوريت مبارزه با تروريسم، كه ايران سال هاست قربانی آن است، بايد با سازمان ملل باشد.
اين هم طنز تاريخ است: "ايران كه تا ديروز عامل اغتشاشات معرفی می شد، امروز يك مخاطب انكارناپذير است. اين شايد انتقام خاتمی از تاريخ نيز باشد."


منبع : دبیرخانه دین پژوهان کشور
 نظرات کاربران 
نام و نام خانوادگی لطفا نظرتان رو درباره این مطلب وارد نمایید*
پست الکترونیکی
لطفا عبارت بالا را وارد نمایید(سیستم نسبت به کوچک یا بزرگ بودن حساس نمی باشد)

نشاني: قم، خیابان شهید فاطمی (دورشهر) بین کوچه 21 و 23 پلاک 317
تلفن: 37732049 ـ 025 -- 37835397-025
پست الکترونيک : info@dinpajoohan.com
نقل مطلب با ذکر منبع آزاد است
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دبیرخانه دین پژوهان کشور می باشد طراح : دریانت