العربی   اردو   English   فارسی درباره ما     تماس با ما     اعضای موسسه
شنبه 2 بهمن 1395
کد : 13577      تاریخ : 1393/11/7 14:03:44      بخش : متن خبرنامه دین پژوهان print
نمايه مجله در سال 81 خبرنامه دين پژوهان ـ شماره 12 ـ بهمن ، اسفند 1381
نمايه مجله در سال 81

 

رهنمودها و رويكردهاى دين‏پژوهى‏

اهداف، دستاوردها و برنامه‏هاى كنگره‏هاى دين‏پژوهان ش 11 / ص 7
بايسته‏هاى پژوهش در علوم حديث ش 8 - 7 / ص 10
بسط دين‏ورزى جامعه از طريق دين‏پژوهى ش 11 / ص 3
بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى ش 8 - 7 / ص 5
توليد نرم‏افزارهاى علوم قرآنى(چالش‏ها و چشم‏اندازها) ش 12 / ص 13
حوزه و دانشگاه در دهه سوم انقلاب اسلامى ش 12 / ص 5
دين‏پژوهى و مشكلات فراروى آن ش 10 / ص 3
دين، حوزه و رسانه‏هاى نوين ش 12 / ص 8
شيوه گفت و گو در اسلام ش 9 / ص 1
ضرورت تشكيل شبكه اطلاع‏رسانى معارف اسلامى در ايران ش 12 / ص‏18
فراخوان نظريه‏پردازى و نوآورى روشمند مقام معظم رهبرى ش 12 / ص 3

چكيده مقالات‏

آيا تنها دين حق اسلام است و عمل غير مسلمان مقبول نيست؟ شهيد مطهرى / شماره 8 - 7 / ص 33
آينده باورها و اعتقادات دينى در پروسه جهانى شدن ش 12 / ص 24
اجتهاد زنده و پويا، موتور محرك اسلام / آيت‏اللّه هاشمى رفسنجانى / ش 8 - 7 / ص 14
اصول و مبانى شبهه‏شناسى در گفتمان‏هاى علمى مذهبى / غلامحسين اعرابى / ش 9 / ص 5
الگوهاى ارتباطى علم و دين / مصطفى ملكيان / ش 8 - 7 / ص 52
انقلاب عاشورايى و تحريف‏گرايى / حسن ابراهيم‏زاده / ش 8 - 7 / ص 18
بازنگرى جايگاه عقل بين دين و لائيسم ش 12 / ص 32
برهان اخلاقى كانت بر وجود خدا / حسين مظفرى / ش 9 / ص 39
بشر فراهم‏كننده مقتضيات است ش 12 / ص 40
تاريخچه مهريه از ديدگاه اديان / رقيه بيات ش 10 / ص 26
تأثير نماز صبح در پيشگيرى از بيمارى افسردگى ش 9 / ص 20
جايگاه مردم در حكومت اسلامى با استناد به انديشه حضرت امام(ره) ش 8 - 7 / ص 42
جايگاه مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران / محسن‏رضا حسينى / ش 8 - 7 / ص 43
جايگاه مردم در نظام حكومتى اسلام / آيةاللّه محسن اراكى / ش 8 - 7 / ص 22
جهان‏شمولى و جهانى‏سازى / آيت اللّه محمد على تسخيرى / ش 11 / ص 28
جهانى شدن و استقلال فرهنگى ش 12 / ص 30
جهانى شدن و جنبش اسلام‏گرايى / عبدالقيوم سجادى / ش 11 / ص 22
جهانى شدن و دغدغه‏هاى علماى مسيحى / ش 11 / ص 35
جهانى شدن و فرهنگ ش 10 / ص 51
چادر مشكى. كاوشى نو در آيه حجاب / مهدى زاده / ش 8 - 7 / ص 19
چگونه خدا را به بچه‏ها بشناسانيم / ترجمه امير ديوانى / ش 8 - 7 / ص 20
حقوق بشر و كثرت‏گرايى دينى - فرهنگى / پروفسور سيد حسن امينى / ش 8 - 7 / ص 19
حقوق مالكيت معنوى / مهدى لطيفى / ش 8 - 7 / ص 22
درآمدى بر نشست مهدويت / با حضور دكتر بلخارى / ش 8 - 7 / ص 18
درآمدى روش‏شناختى بر مسأله «نسبت علم و دين» ش 9 / 27
در جست و جوى مصحف امام / يورى زينين / ش 9 / ص 14
در سيطره ماتريكس / حسن بلخارى / ش 9 / ص 11
ديدگاه اسلام پيرامون شبيه‏ساى / دكتر عبد العزيز ساجدنيا / ش 11/ص 39
ديدگاه مذهبى و قرائت‏هاى نوسازى / محمد حسين باقرى / ش 11 / ص 10
دين؛ پشتوانه محكم روشن‏فكر ش 12 / ص 41
دين؛ چالش نسل‏ها ش 12 / ص 39
دين و عصر جهانى شدن / ريچارد فالك / ش 11 / ص 17
ذاتى و عرضى دين / محسن جورمقى / ش 9 / ص 42
رابطه اسلام و دموكراسى / خانم مرضيه اميرى / ش 8 - 7 / ص 21
ريشه‏هاى تغيير طراحى ايرانى از طريق الهيات اسلامى / لويى ماسينيون / ترجمه سميه اشترى / ش 9 / ص 24
زمزمه‏هاى ظهور ش 12 / ص 31
سياست شرعيه يا تدابير حكومت اسلامى ش 12 / ص 38
شريعت عليه ترورسيم / دكتر لئونيد سوكيانين / ش 9 / ص 9
ظرفيت‏هاى انديشه اسلامى در مواجهه با جهانى شدن ش 12 / ص 37
كالبدشكافى صهيونيسم / ش 9 / ص 16
ماتريديه در يك نگاه / ويلفرد مادلونگ / ش 8 - 7 / ص 23
محرك اول در نظر ارسطو / سيد محمد حكاك ش 10 / ص 15
مدرنيته دين / يوسف نيروان / ش 8 - 7 / ص 22
مذهب و جهانى شدن از چشم‏انداز مدرنسيم / ش 8 - 7 / ص 44
مفهوم و نقش مداراى دينى در جوامع غربى / يورگن هابرماس / ش 9 / ص 37
ناكارايى شورا در رابطه با حاكميت اسلامى / حميدرضا ترقى / ش 8 - 7 / ص 21
نظريه‏هاى فمينيستى در جهان و ايران / ش 8 - 7 / ص 26
نقش تاريخى مذهب در روند دموكراتيزه شدن جامعه و سياست / مهدى براتعلى پور / ش 9 / ص 29
نگرش مقايسه‏اى بر مردم‏سالارى دينى و دموكراسى غرب / هادى آجيلى / ش 8 - 7 / ص 43
نيايش درمانى‏راهى به سوى سلامت ش 12 / ص 33

كتاب‏شناسى دين‏پژوهى‏

آئين مسيحيت / خسرو ظفرنوايى / ش 10 / ص 23
آرماگدون، عوام‏فريبى و انتظار مهدى(عج) / امين ميرزائى / ش 11 / ص 19
آزادى در فلسفه سياسى اسلام ش 10 / ص 56
آفرينش انسان از ديدگاه قرآن / ابوالفضل محسن ابراهيم / ش 11 / ص 20
آهنگ خدايى قرآن ش 10 / ص 12
آيا اسلام امروز هم قابل اجرا است؟ / علامه طباطبائى / ش 10 / ص 17
اثبات وجود خدا از منظر ابن سينا / اقدس يزدى / ش 10 / ص 16
اراده خداوند (جل جلاله) از ديدگاه فيلسوفان، متكلمان و محدثان ش‏10/ ص 57
ارتباط علمى بين اعتقادات دينى - معنوى و تأثيرگذارى آن بر مكانيزم بيمارى، سعيد مينويى ش 9 / ص 35
اسلام اروپايى / جك استراو / ش 10 / ص 19
اسلام و پرسشگرى / محمد رضوى‏راد / ش 11 / ص 16
اسلام و تجدد ش 9 / ص 51
اسلام و عقل، همسويى يا تضاد؟، حميدرضا رضانيارش ش 9 / ص 44
التورات و الاناجيل و القرآن الكريم ش 11 / ص 44
انديشه سياسى فارابى ش 8 - 7 / ص 76
اولين روزنامه‏هاى اسلامى ش 10 / ص 48
برگزيده كتاب‏شناسى سنت و مدرنيته ش 9 / ص 57
پژوهشى در جريان‏شناسى تفسير عرفانى ش 10 / ص 38
تاويل مشكل قرآن ابن قتيبه ش 11 / ص 42
تأثير گناه بر معرفت / زهرا پورسينا ش 10/ ص 14
تجربه دينى و مكاشفه عرفانى ش 8 - 7 / ص 73
توسعه فرهنگ دينى و معنويت گرايى / سيد ابراهيم علوى / ش 10 / ص 16
جاذبه‏هاى موسيقى و دو پرسش / محمد جواد سعدى / ش 10 / ص 13
جستارهايى در فلسفه دين ش 8 - 7 / ص 91
جمال ولايت در آيينه كتاب ش 10 / ص 40
خدا در انديشه غرب / گفتگو با بيژن عبدالكريمى / ش 11 / ص 13
داستان‏هاى قرآن حقيقت يا نماد؟/ سيد سعيد لواسانى/ ش 10 / ص 9
دانشنامه فرهنگ فاطمى‏3 ش 12 / ص 47
دايره المعارف اديان و اعتقادات باستانى ش 11 / ص 46
درآمدى روش‏شناختى بر مسأله «نسبت علم و دين»، سيد مجيد ظهيرى ش 9 / ص 27
دين‏پژوهى در جهان معاصر ش 8 - 7 / ص 55
رابطه فقه و اخلاق ش 10 / ص 35
زنان در قرآن، سنت و تفسير ش 10 / ص 36
سرچشمه‏هاى نوانديشى دينى ش 8 - 7 / ص 61
سنت‏هاى اسلامى و جنبش فمينيسم / لويس لاهيا الفاروقى ش 10 / ص 29
شرق‏شناسى و دين ش 9 / ص 49
ضابطه‏هاى نوانديشى دينى / سيد محمد قائم مقامى ش 11 / ص 18
فراز و فرودهاى «الامامة و السياسة» ش 10 / ص 42
قداست‏زدايى از خلافت ش 8 - 7 / ص 57
قرآن در آينه پژوهش ش 12 / ص 48
قرآن و پلوراليزم دينى ش 8 - 7 / ص 69
كتابشناخت پژوهشهاى طبيعت در قرآن ش 12 / ص 43
كتابشناسى توصيفى امام حسين(ع) ش 12 / ص 50
كتاب‏شناسى توصيفى ولايت فقيه ش 12 / ص 51
مأخذشناسى اسلام و مدرنيسم ش 8 - 7 / ص 63
مهمترين اختلاف نظرهاى شيعه و اهل سنت در مهدويت ش 9 / ص 56
نقد و بررسى و تفسير پيشگوئيهاى نوستر آداموس ش 10 / ص 52
نقش تبليغات دينى، محمد جواد صاحبى ش 9 ص 47
نويسنده فرانسوى و اهانت به اسلام / ش 10 / ص 34

اخبار دين‏پژوهى‏

آيين‏نامه موسسات آموزش عالى حوزوى ش 11 / ص 52
اجلاس تاسيسى شوراى جهانى رهبران دينى ش 8 / ص 113
ارزيابى مراكز تحقيقاتى و پژوهشى ش 12 / ص 52
افزايش شمار مسلمانان استراليا ش 10 / ص 93
اولين جشنواره بين‏المللى موسيقى مذهبى ش 11 / ص 64
اين بار ماتريكس!؟ ش 8 / ص 140
بازنگرى در آيين زرتشت ش 9 / ص 74
برگزارى چهارمين دوره كتاب سال ولايت ش 10 / ص 72
پژوهش‏هاى اسلام‏شناسى ش 11 / ص 50
پيام واتيكان به مناسبت عيد فطر ش 11 / ص 61
تجليل از چهره‏هاى ماندگار علم و فرهنگ ش 10 / ص 77
تقليد از خدا ش 9 / ص 75
جشنواره فرهنگ مهدويت (ويژه مطبوعات) ش 8 / ص 108
چاپ و توزيع كتاب ضد اهل‏بيت ش 10 / ص 103
حاصل پژوهش‏هاى فرهنگى سال ش 11 / ص 47
دين، مردم و روحانيت ش 8 / ص 100
ساتيا ساى بابا و ادعاى ايجاد (Creativity) ش 10 / ص 71
سپرده‏گذارى در بانك‏هاى آمريكايى ش 11 / ص 55
سلسله همايش‏هاى گفتمان مهدويت ش 10 / ص 86
سياست‏هاى امور بين الملل بانوان ش 10 / ص 75
60 طرح پژوهشى در حوزه علوم انسانى و فرهنگ ش 9 / ص 66
غرب و اسلامى‏گرايان ش 9 / ص 77
فتواى آيت اللّه فضل اللّه درباره گفتگو با غرب ش 11 / ص 60
كنفرانس «فرهنگ‏ها، اديان و كشمكش‏ها» در لبنان ش 10 / ص 78
گردهم‏آيى پيروان اديان توحيدى ايران ش 12 / ص 54
گزارشى از كنگره فاضلين نراقى ش 8 / ص 119
محكوم‏كردن فتواى‏الازهر در ارتباط با جواز سودهاى بانكى ش 12 / ص 54
مخالفت علماى‏اسلامى‏اندونزى بااجبارى‏كردن شريعت‏اسلام ش 12 / ص 55
مراسم غرس ش 9 / ص 68
معجزه در فرغانه ش 9 / ص 69
نامه پژوهشگر ايرانى به كوفى‏عنان ش 11 / ص 63
نخست آزادى يا نخست شريعت ش 12 / ص 55
نشر كتاب در سال 1380 ش 9 / ص 72
نشست مقدماتى كنگره جهانى شدن و دين، فرصت‏ها و چالش‏ها ش 10 / ص 59
نقدى بر كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان ش 8 / ص 130
واقعه كربلا در منطقه درياى كارائيب ش 10 / ص 79
همايش اسلام و چالشهاى هزاره سوم در اردن ش 10 / ص 93

اخبار - همايش‏ها

برپايى پنجمين جشنواره پژوهشى شيخ طوسى(ره) ش 11 / ص 81
پژوهشگران برگزيده داخلى و بين‏المللى ش 11 / ص 79
جشنواره فيلم‏هاى مذهبى در آمريكا ش 9 / ص 91
چهاردهمين همايش علمى - تحقيقى‏مذاهب اسلامى ش 12 / ص 56
رابطه اخلاق و سياست ش 12 / ص 62
سمينار بررسى جامع ابعاد سقط جنين در ايران ش 12 / ص 59
كنفرانس منطقه‏اى «علوم اجتماعى و انسانى از ديدگاه اسلامى» ش 9 / ص 79
كنگره انديشه‏هاى اخلاقى عرفانى امام خمينى ش 12 / ص 62
كنگره انديشه‏هاى عرفانى و اخلاقى امام خمينى(ره) ش 12 / ص 64
گزارش اجلاس بررسى تهيه قواعد فقه تطبيقى بين مذاهب اسلامى ش 11 / ص 85
گزارش اولين اجلاس شوراى رهبران مذهبى و معنوى جهان ش 11 / ص 92
گزارش چهارمين مراسم تجليل از پژوهشگران برتر حوزه دين ش 11 / ص 68
گزارش چهارمين مراسم تشويق پژوهشگران فعال حوزه دين ش 11 / ص 74
گزارش نشست مقدماتى دين و حكومت جهانى موعود ش 11 / ص 76
ميزگرد «امام حسين(ع) در منابع مرجع» ش 12 / ص 57
همايش تصوف و عرفان ش 9 / ص 82
همايش «سنت، سنت‏گرايى و سنت گرايان معاصر» ش 9 / ص 83
همايش گفت و گوى تمدن‏ها از منظر جوانان ش 9 / ص 82
همايش هزاره سوم ش 9 / ص 80

فراخوان‏

جشنواره كتاب سال اهلبيت ش 9 / ص 92
دهمين دوره جايزه جهانى كتاب سال جمهورى اسلامى ايران ش 9 / ص 92
سمينار بررسى جامع ابعاد سقط جنين در ايران ش 10 / ص 112
فراخوان بزرگداشت يكصدمين سال تولد علامه طباطبايى ش 10 / ص 110
فراخوان مركز مطالعات و تحقيقات شيعه‏شناسى ش 8 - 7 / ص 146
فراخوان مقاله «ره آورد نور» ش 12 / ص 71
فراخوان مقاله چهارمين كنگره دين‏پژوهان كشور ش 9 / ص 93
كنگره بزرگداشت شخصيت حضرت فاطمه معصومه(س) ش 10 / ص 107
مبانى نظرى حقوق بشر ش 8 - 7 / ص 143
همايش حديث انتظار ش 12 / ص 67
همايش سراسرى امام حسين ش 10 / ص 104
همايش علمى تحقيقى مذاهب اسلامى ش 8 - 7 / ص 143
همايش مبانى نظرى و روان سنجى مقياس‏هاى دينى ش 12 / ص 67
همايش مردم‏سالارى دينى ش 10 / ص 113
همايش ملى جلوه‏هاى فرهنگى و تمدنى ايران زمين ش 12 / ص 70
همايش‏هاى بررسى پيشينه ايران‏شناسى‏و دستاوردهاى آن ش 12 / ص 68

دين‏پژوهى روى خط اينترنت‏

آخر الزمان و منجى‏گرايى در اينترنت ش 8 - 7 / ص 148
اشاعه جهانى اسلام ش 11 / ص 98
بررسى ماهنامه «نور ولايت»ارگان «فرقه مهدويه» هندوستان ش 12 / ص 74
پايگاه اطلاع‏رسانى ShiaSearch ش 8 - 7 / ص 153
پايگاه معارف و شبكه جهانى اينترنت ش 8 - 7 / ص 150
راه‏اندازى سايت اطلاعات اسلامى ايمان ش 11 / ص 101
راه‏اندازى سايت همايش هزاره سوم ش 9 / ص 96
راه‏اندازى شبكه اينترنتى پژوهش‏هاى فرهنگى ش 11 / ص 99
سايت اينترنت بنياد انديشه اسلامى ش 9 / ص 95
صفحات جديد اينترتنى راديو قرآن ش 12 / ص 73
معرفى سايت‏هاى اسلامى الوراق و التفسير ش 10 / ص 114
معرفى مركز تحقيقاتى وابسته به دانشگاه راتجرز ش 12 / ص 76
وجود خداوند از ديدگاه دانشمندان ش 12 / ص 77

فعاليت‏هاى دين‏پژوهى‏

آشنايى با انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامى ش 11 / ص 106
آشنايى با دانشگاه اسلامى مدينه ش 8 - 7 / ص 163
آشنايى با مجمع بين‏المللى فقه اسلامى ش 11 / ص 108
آشنايى با مركز تحقيقات دارالحديث (پژوهشكده) ش 12 / ص 78
آشنايى بامركز جهانى علوم اسلامى ش 12 / ص 82
آشنايى با مركز مطالعات و تحقيقات شيعه‏شناسى ش 10 / ص 116
شوراى هماهنگى پژوهش‏هاى سياسى اسلامى ش 8 - 7 / ص 157
فقه مقارن در گفت و گو با آيت‏اللّه جناتى ش 8 - 7 / ص 169
مراكز اسلامى آلمان ش 9 / ص 98
مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى ش 11 / ص 102
مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ايران ش 9 / ص 97
مؤسسه دين در دوره علم ش 10 / ص 118
مؤسسه فرهنگى پژوهشى مهندسى توسعه اجتماعى ش 8 - 7 / ص 154
مؤسسه فرهنگى سبا ش 8 - 7 / ص 158


منبع : دبیرخانه دین پژوهان کشور
 نظرات کاربران 
نام و نام خانوادگی لطفا نظرتان رو درباره این مطلب وارد نمایید*
پست الکترونیکی
لطفا عبارت بالا را وارد نمایید(سیستم نسبت به کوچک یا بزرگ بودن حساس نمی باشد)

تلگرام  اینستاگرام  آپارات  گوگل پلاس دین پژوهان  ایمیل دین پژوهان
تازه ترین مطالب
نشاني: قم، خیابان شهید فاطمی (دورشهر) بین کوچه 21 و 23 پلاک 317
تلفن: 37732049 ـ 025 -- 37835397-025
پست الکترونيک : info@dinpajoohan.com
نقل مطلب با ذکر منبع آزاد است
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دبیرخانه دین پژوهان کشور می باشد