العربی   اردو   English   فارسی درباره ما     تماس با ما     اعضای موسسه
دوشنبه 4 تير 1397
تلگرام  اینستاگرام  آپارات  گوگل پلاس دین پژوهان  ایمیل دین پژوهان
کد : 13589      تاریخ : 1393/11/8 11:29:28      بخش : متن خبرنامه دین پژوهان print
فراخوان مقالات دين‏ پژوهى‏ خبرنامه دين پژوهان ـ شماره 14 ـ سال سوم شماره 2 - آبان 1382
فراخوان مقالات دين‏ پژوهى‏

 

فراخوان‏
چشم‏اندازهاى گوناگون‏ مسئله«معناى زندگى»(1)

معناى زندگى يكى از مهم‏ترين موضوعات فلسفى، روان‏شناختى و دينى است. به اين موضوع از چشم‏اندازهاى گوناگون مى‏توان نگريست، از اين‏رو، در حوزه‏هاى مختلف سخن از معناى زندگى به ميان مى‏آيد. به نظر بعضى، به مسئله معناى زندگى جز با عطف توجه به وجود خدا و هدف آفرينش نمى‏توان پرداخت (مابعدالطبيعه و فلسفه دين)؛ بعضى ديگر زندگى دنيوى را فقط در صورتى معنادار مى‏دانند كه زندگى اخروى‏اى در كار باشد (فلسفه دين)؛ بعضى معتقدند كه معناى زندگى جز با شناخت طبيعت آدمى قابل تحصيل نيست (فلسفه ذهن)؛ بعضى معتقدند كه فقط با تعيين معناى زندگى مى‏توان به ارزش‏ها و تكاليف اخلاقى پرداخت (فلسفه اخلاق)؛ بعضى معتقدند كه معنادارى زندگى براى حيات آدمى ضرورت دارد و اگر آدمى زندگى را بى‏معنا بداند، از بهداشت روانى محروم مى‏شود (روان‏شناسى)؛ بعضى معتقدند كه معناى زندگى كشف‏كردنى نيست، بلكه جعل‏كردنى است (فلسفه ارزش‏ها)؛ و بعضى معتقدند كه سنخ‏هاى روانى افراد در تعيين و جعل معناى زندگى دخالت تام دارند (روان‏شناسى)؛ بعضى معتقدند كه همه انسان‏ها معنا يا معانى مشتركى براى زندگى قائلند (روان‏شناسى) و بعضى معتقدند كه همه اديان قائل به معنا يا معانى مشترك يا مختلف‏اند (دين‏شناسى تطبيقى). بدين‏جهت، صاحب‏نظران مختلفى مى‏توانند متناسب با حوزه تخصصى خود، در اين بحث مهم شركت جويند و شماره آينده مجله ما را كه در زمستان 82 منتشر خواهد شد غنى سازند.

اول. معناى زندگى و طبيعت انسان:

1. ثبات يا عدم ثبات طبيعت انسانى‏
2. ثبات يا عدم ثبات معناى زندگى‏
3. ارتباط طبيعت انسانى و هدف زندگى از لحاظ وجودشناختى (چگونه طبيعت انسان هدف زندگى را تعيين مى‏كند).
4. ارتباط طبيعت انسانى و هدف زندگى از لحاظ معرفت‏شناختى (چگونه شناخت ما از طبيعت انسان به شناخت ما از هدف زندگى كمك مى‏كند).

دوم. معناى زندگى و اخلاق:

1. تفكيك ارزش‏هاى ذاتى از ارزش‏هاى غيرذاتى در اخلاق‏
2. ربط و نسبت هدف زندگى با ارزش‏هاى ذاتى‏
3. معناى زندگى و نسبى و مطلق بودن ارزش‏ها
4. وحدت هدف زندگى و اختلاف در مسائل اخلاقى‏

سوم. معناى زندگى و وجود خدا:

1. ربط و نسبت تكوينى خداوند با انسان‏
2. آيا انسان داراى هدف خارجى است يا نه؟
3. آيا انسان هدف خود بنياد دارد يا نه؟ يعنى آيا انسان هم براى خودش هدف دارد يا نه؟
4. چه ربط و نسبتى ميان هدف خارجى و هدف خود بنياد انسان هست؟
5. آيا عمل كردن بر وفق هدف خارجى به از خود بيگانگى انسان نمى‏انجامد؟

چهارم. معناى زندگى دنيوى با عطف به زندگى اخروى:

1. آيا براى معنادار بودن زندگى دنيوى اعتقاد به زندگى اخروى لازم است يا نه؟
2. آيا جمع ميان اهداف اين جهانى و هدف يا اهداف آن جهانى ممكن است يا نه؟
3. آيا تصورات مختلف در باب زندگى اخروى موجب پيدايش هدف‏هاى مختلفى در زندگى دنيوى مى‏شود يا نه؟
4. آيا مى‏توان گفت كه اهداف خاصى براى زندگى اين‏جهانى، تناسب بيش‏تر يا كم‏ترى با سعادت اخروى دارند يا نه؟

پنجم. معناى زندگى و بهداشت روانى:

1. آيا انسان بدون هدف مى‏تواند زندگى سالم جسمانى، ذهنى و روانى داشته باشد يا نه؟
2. آيا انسان بى‏هدف مى‏تواند زندگى اخلاقى درستى داشته باشد يا نه؟
3. آيا انسان بى‏هدف مى‏تواند زندگى معنوى درستى داشته باشد يا نه؟
4. بى‏هدفى (بى‏معنايى) در زندگى چه آثار و نتايج متكثرى مى‏تواند داشته باشد؟

ششم. معناى زندگى و سنخ روانى:

1. آيا اصلاً چيزى به نام سنخ روانى وجود دارد يا نه؟
2. آيا سنخ‏هاى روانى متفاوت هدف‏هاى متفاوتى را در زندگى القا مى‏كنند؟
3. اگر سنخ روانى در هدف زندگى اثر دارد، آيا مى‏توان به نظام اخلاقى واحدى دست يافت؟

هفتم. نقش دين در معنا يافتن زندگى:

1. دين زندگى را داراى ناظر مى‏داند و وجود ناظر به زندگى معنا مى‏دهد.
2. دين به دليل اعتقاد به حيات پس از مرگ به زندگى معنا مى‏دهد.
3. دين جهان را داراى نظام اخلاقى مى‏داند و لذا زندگى معنا دارد.
4. دين به زندگى به دليل اين كه الگوهاى چشم‏گيرى در اختيار انسان‏ها قرار مى‏دهد، معنا مى‏دهد. (نظريه نينيان اسمارت)

هشتم. معناى زندگى و هدف خلقت:

1. آيا هدف خلقت قابل تشخيص است يا نه؟
2. در صورت قابل تشخيص بودن آيا تشخيص هدف خلقت در تشخيص هدف زندگى به ما كمك مى‏كند يا نه؟
3. در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش دوم، چه اهدافى از خلقت با چه معانى از زندگى مسانخت دارد؟

نهم. ضرورت هدف‏دارى زندگى:

1. آيا زندگى هدف دارد؟ آن‏ها كه گفته‏اند نه، گفته‏اند كه هر فعلى از افعال انسان داراى هدف است و همين كافى است، ديگر لازم نيست كل زندگى معنا داشته باشد. اما كسانى گفته‏اند كه كل زندگى به صورت جدا بايد هدف داشته باشد، اين‏ها سه دسته‏اند:
2. اگر كل زندگى هدف نداشته باشد، زندگى روانى از هم مى‏پاشد، پس هدف‏دارى يك مكانيسم دفاعى است.
3. اگر زندگى معنا نداشته باشد، كيان اجتماعى (نظم، امنيت و رفاه) از هم مى‏پاشد.
4. اگر زندگى هدف نداشته باشد رشد معنوى انسان متوقف مى‏شود.

دهم. كشف يا جعل معنا براى زندگى:

1. معنا جعل كردنى است نه كشف كردنى (نظريه آلبر كامو و آنتونى فلو).
2. معناى زندگى قابل كشف است.
3. اگر معناى زندگى قابل جعل است، آيا معنايى نسبت به معناى ديگر رجحان دارد يا نه؟
4. اگر معناى زندگى قابل كشف است، راه و روش كشف آن كدام است؟

يازدهم. وحدت و كثرت و اختلاف هدف زندگى:

1. اعتقاد به هدف يا اهداف مشترك انسان‏ها
2. اعتقاد به هدف يا اهداف نامشترك انسان‏ها، بر اثر تكثّر افراد يا سنخ‏هاى روانى‏

دوازدهم. توقف يا عدم توقف هدف‏دارى زندگى بر آموزه خدا و زندگى پس از مرگ:

1. وجود خدا و زندگى پس از مرگ هر دو شرط لازم هدف‏دارى زندگى‏اند.
2. وجود خدا شرط لازم هست، ولى زندگى پس از مرگ شرط لازم نيست.
3. عكس صورت قبلى، يعنى زندگى پس از مرگ شرط لازم هدف‏دارى است، ولى وجود خدا نيست.
4. هيچ‏كدام شرط لازم نيستند.

سيزدهم. وحدت يا كثرت هدف زندگى از ديدگاه اديان:

1. اعتقاد به وحدت هدف زندگى در همه اديان‏
2. اعتقاد به وحدت هدف زندگى در اديان شرقى يا غربى‏
3. اعتقاد به عدم وحدت هدف زندگى در همه اديان‏
علاقه‏مندان جهت اطلاعات بيشتر مى‏توانند با مجله نقدونظر با آدرس: قم، صندوق پستى 3693 / 37185 يا تلفن: 7742165(0251) ارتباط برقرار كنند.

فراخوان‏
همايش مهدويّت و غرب‏

در هر انديشه و نگرشى، همه معتقدند ديروز جهان به فرداى آن پيوند مى‏خورد، «موعودگرايى» پرتو اين انديشه‏هاست كه در فلسفه اعتقادى تشيع، «مهدويت» خوانده مى‏شود.
در دهه‏هاى اخير، جهان غرب، علاقه زيادى به موضوع آخرالزمان و آينده‏نگرى از خود نشان مى‏دهد، انتشار مجموعه گسترده‏اى از كتابها و مقالات و توليد و توزيع گسترده فيلمهاى سينمايى با همين موضوع كه عمدتاً محصول كمپانى‏هاى غربى هستند و تأسيس سايتهاى اطلاع‏رسانى در شبكه جهانى اينترنت از زمره بخش آشكار اين رويكرد عمومى غرب به موضوع آخرالزمان است.
كانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامى واحد شاهرود با برگزارى همايش سراسرى «مهدويت و غرب» درصدد آن است كه با استفاده از متفكران و انديشمندان حوزه و دانشگاه به تبيين ابعاد گوناگون اين مسئله پرداخته و ضمن گسترش فرهنگ ناب مهدويت، به پرسشها و شبهات موجود، پاسخى مستدل و منطقى ارائه نمايد.

موضوعات همايش‏

1 - مهدويّت و سينماى هاليوود؛
2 - فعاليتهاى اينترنتى غرب درباره مهدويّت؛
3 - بررسى شبهات مهدويّت؛
4- مهدويّت و انقلاب اسلامى ايران؛
5- مهدويّت از ديدگاه دين‏پژوهان و اسلام‏شناسان غربى؛
6-بررسى نقش و وظيفه نهادهاى دينى در ترويج فرهنگ مهدويّت؛
7-امام مهدى در قرآن، سنت و تاريخ؛
8-مهدويّت و مسائل كلامى جديد؛
9-شيوه‏هاى ايجاد انس در جوانان با وجود مبارك امام زمان(عج)؛
10-مهدويّت و حكومت واحد جهانى؛
11- بررسى مفهوم مهدويّت و اثبات ديدگاه تشيع در مورد حضرت مهدى(عج)؛
12-مهدويّت از ديدگاه مذاهب اسلامى؛
13- مهدويّت در روايات اهل‏سنت؛
14-نظريه‏هاى آينده‏نگرى و انديشه مهدويّت.
مهلت ارسال مقالات، حداكثر زمان ارسال چيكده مقالات تا 27آبان‏1382 و حداكثر زمان ارسال اصل مقالات تا 7آذر1382 و همچنين زمان برگزارى همايش 27آذر1382 مى‏باشد.

محفل انس با قرآن و عترت‏

در اختتاميه همايش، محفل با شكوه انس با قرآن و عترت با حضور قارى ممتاز بين‏المللى آقاى حاج جواد فروغى برگزار مى‏گردد.
نمايشگاه‏
در حاشيه محل برگزارى همايش، فضايى براى نمايش آثار هنرى، فرهنگى و قرآنى اختصاص يافته است كه از علاقمندان جهت بازديد از نمايشگاه دعوت بعمل مى‏آيد.
آدرس دبيرخانه: شاهرود، بلوار دانشگاه، كانون قرآن و عترت، تلفن: 2-3334530(0273) داخلى‏

فراخوان‏
پايان‏نامه‏هاى هنر دينى‏

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى به منظور تقويت فرهنگ پژوهش در زمينه‏هاى هنر دينى، از پايان‏نامه‏هاى دانشگاهى و پژوهش‏هاى آزاد با موضوع «هنر دينى» حمايت مى‏كند.
دفتر پژوهش و نشر هنر دينى پس از جمع‏آورى پژوهش هايى كه در زمينه هنر دينى نگارش شده‏اند با برگزارى جشنواره و گزينش بهترين آثار، نسبت به خريد، چاپ و نشر آنها اقدام مى‏كند. پژوهشگران مى‏توانند طرح‏هاى پژوهشى خود را در زمينه‏هاى هنرهاى قرآنى، خوشنويسى، تذهيب و قصه‏هاى قرآنى، معمارى و شهرسازى، هنرهاى نمايشى، تعزيه و تئاتر، هنرهاى آوايى و موسيقى، چاووش خوانى، تواشيح، هنرهاى تجسمى، نقاشى، طراحى و گرافيك، هنرهاى صوتى و تصويرى، سينما و تلويزيون، ارائه نموده و تا پايان فروردين ماه 83 به دفتر پژوهش و نشر هنر دينى واقع در تهران، خيابان استاد شهريار، تالار وحدت ارسال كنند.
بر اساس اين گزارش، تمامى آثار ارائه شده توسط كارشناسان متخصص در رشته‏هاى مختلف هنرى بررسى و ارزيابى مى‏شود و به برگزيدگان، علاوه بر خريد و چاپ آثار، هدايايى اعطا خواهد شد. اين گزارش مى‏افزايد: هشت اثر برگزيده از پايان نامه‏هاى برتر به زبان خارجى ترجمه و منتشر مى‏شود. تمامى آثار در نمايشگاهى گسترده در معرض نمايش پژوهشگران و دانشجويان قرار خواهد گرفت.

دعوت الازهر براى شركت در كنفرانس تقريب بين مذاهب‏

محمد سيد طنطاوى از تعداد قابل توجهى از علماى مصر و جهان اسلام دعوت كرده است در تاريخ 4 تا 6 اكتبر در كنفرانس سالانه تقريب بين‏المذاهب شركت كنند.
احمد عمر هاشم، رئيس دانشگاه الازهر و دبير كل اين كنفرانس تاكيد كرد كه در شرايط فعلى كه جهان اسلام چالش‏هاى مهمى پيش‏رو دارد، توجه به برگزارى كنفرانس تقريب بين مذاهب اسلامى ضرورى است. لذا به نظر مى‏رسد مؤسسه‏اى درون الازهر بايد محل تلاقى مذاهب مختلف امت اسلامى باشد.
بر اين اساس دانشگاه الازهر از علما و استادان دانشگاه‏هاى اسلامى دنيا دعوت مى‏كند تا در كنفرانس تقريب بين مذاهب اسلامى شركت كنند و راهكارهاى لازم را براى وحدت اسلامى مورد بررسى قرار دهند.

جايزه پادشاه مغرب‏ به مطالعات اسلامى‏

به منظور تشويق علما و انديشمندان جهان اسلام جهت شركت در پاسخگويى به پرسش‏ها و چالش‏هايى كه امت اسلامى در زمينه‏هاى فقهى با آنها مواجه است، وزارت اوقاف و امور اسلامى پادشاهى مغرب در سال 1425 قمرى جايزه‏اى به نام محمد ششم در زمينه انديشه و مطالعات اسلامى اعطا خواهد كرد.
اين تحقيقات و مطالعات بايد در حوزه شيوه‏هاى گفتارى قرآن كريم و موضوعات و خصايص اعجازى آن باشد.
آخرين مهلت ارسال مقالات دوازدهم ذى‏الحجه 1424، مطابق با پانزدهم بهمن ماه 1382 خواهد بود و صاحبنظران و علماى ايرانى جهت شركت در اين مسابقه مى‏توانند مقالات خود را به سفارت پادشاهى مغرب در تهران تحويل دهند.

فراخوان‏ پژوهش هاى دينى برتر

پنجمين مراسم «تجليل از پژوهشگران دينى برتر» در حوزه فرهنگ، هنر و اجتماع بنا به درخواست نهادهاى مسئول استان خراسان، در يازدهم دى‏ماه در آستانه ميلاد حضرت ثامن الحجج على بن موسى الرضا(ع) با حضور انديشمندان و پژوهشگران دينى و مديران و مسئولان علمى و فرهنگى كشور در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
اخبار و گزارش‏هاى مربوط به مراسم ياد شده در شماه‏هاى آينده خبرنامه تقديم خواهد شد.

1) نقدونظر، شماره 29- 30.

منبع : دبیرخانه دین پژوهان کشور
 نظرات کاربران 
نام و نام خانوادگی لطفا نظرتان رو درباره این مطلب وارد نمایید*
پست الکترونیکی
لطفا عبارت بالا را وارد نمایید(سیستم نسبت به کوچک یا بزرگ بودن حساس نمی باشد)

تازه ترین مطالب
نشاني: قم، خیابان شهید فاطمی (دورشهر) بین کوچه 21 و 23 پلاک 317
تلفن: 37732049 ـ 025 -- 37835397-025
پست الکترونيک : info@dinpajoohan.com
نقل مطلب با ذکر منبع آزاد است
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دبیرخانه دین پژوهان کشور می باشد طراح : دریانت