العربی   اردو   English   فارسی درباره ما     تماس با ما     اعضای موسسه
شنبه 2 بهمن 1395
کد : 13723      تاریخ : 1393/12/9 15:08:26      بخش : جدول ترجمه قرآن کریم print


کاربر گرامی جهت پخش فایل صوتی مورد نظر, لطفا Flash player را نصب کنید.دریافت فایل

 

مريم
مکي -  تعداد آيه98
كهيعص(1)
[ آياتى كه بر تو خوانده مي  شود ] ياد رحمت پروردگارت بر بنده اش زكرياست .(2)
هنگامي كه پروردگارش را با دعايى پنهان خواند ،(3)
گفت : پروردگارا ! به راستى استخوانم سست شده و [ موىِ ] سرم از پيرى سپيد گشته ، و پروردگارا ! هيچ گاه درباره دعا به پيشگاهت [ از اجابت ]محروم و بى بهره نبودم .(4)
و همانا من پس از خود از خويشاوندانم بيمناكم ، و همسرم [ از شروع زندگى ] نازا بوده است ، پس مرا از سوى خود فرزندى عطا كن .(5)
كه از من و خاندان يعقوب ارث ببرد ، و او را پروردگارا ! [ از هر جهت ] مورد رضايت [ خود ]قرار ده .(6)
اى زكريا ! ما تو را به پسرى كه نامش يحيى است ، مژده مي  دهيم ، [ و ]پيش از اين همنامي براى او قرار نداده ايم .(7)
گفت : پروردگارا ! چگونه برايم پسرى خواهد بود در حالى كه همسرم نازا بوده است و خود نيز از پيرى به فرتوتى رسيده ام ؟ !(8)
[ فرشته وحى به او ]گفت : چنين است [ كه گفتى ، ولى ]پروردگارت فرمود : اين [ كار ] بر من آسان است ، و همانا تو را پيش از اين در حالى كه چيزى نبودى آفريدم .(9)
گفت : پروردگارا ! براى من نشانه اى قرار ده . گفت : نشانه تو اين است كه سه شبانه روز در حالى كه سالم هستى ، قدرت سخن گفتن با مردم نخواهى داشت .(10)
پس [ به دنبال ناتوانى از سخن گفتن ] از عبادتگاهش بر قومش درآمد و به آنان اشاره كرد كه صبح و شام خدا را تسبيح گوييد .(11)
اى يحيى ! كتاب را به قوت و نيرومندى بگير ; و به او در حالى كه كودك بود ، حكمت داديم .(12)
و از سوى خود مهرورزى [ به همه مردم ] و پاكى و شايستگى [ به او عطا كرديم ] و او همواره پرهيزكار بود .(13)
و به پدر و مادرش نيكوكار بود و سركش و نافرمان نبود .(14)
و بر او سلام باد روزى كه زاده شد، و روزى كه مي  ميرد، و روزى كه زنده برانگيخته مي  شود .(15)
و در اين كتاب [ سرگذشتِ ]مريم را ياد كن هنگامي كه از خانواده اش [ در ] مكان شرقى كناره گرفت .(16)
و جدا از آنان پوشش و پرده اى براى خود قرار داد . و ما روح خود را به سوى او فرستاديم ، پس براى او [ به صورت ] بشرى خوش اندام و معتدل نمودار شد .(17)
مريم گفت : همانا من از تو به [ خداى ] رحمان پناه مي  برم ، اگر پرهيزكار هستى [ از من فاصله بگير . ](18)
گفت : جز اين نيست كه من فرستاده پروردگار تو هستم براى آنكه پسرى پاك و پاكيزه به تو ببخشم .(19)
گفت : چگونه براى من پسرى خواهد بود در حالى كه نه هيچ بشرى با من ازدواج كرده است و نه بدكار بوده ام .(20)
گفت : چنين است [ كه گفتى ، ولى ] پروردگارت فرموده است : اين كار بر من آسان است و [ فرزندى بدون ازدواج به او بخشيدن ]براى اين [ است ]كه او را نشانه اى [ از قدرت خود ] براى مردم و رحمتى از سوى خود قرار دهيم ; و اين كار شدنى است .(21)
پس به عيسى حامله شد و به خاطر او در مكانى دور كناره گرفت .(22)
آن گاه درد زاييدن ، او را به ناچار به جانب درخت خرما كشانيد ; [ در آن حال ]گفت : اى كاش پيش از اين ميمردم و يكسره از خاطره ها فراموش شده بودم .(23)
پس كودك از زير [ پاى ] او ندايش داد : غمگين مباش كه پروردگارت از زير [ پاى ] تو نهر آبى پديد آورده است [ تا بياشامي و شستشو كنى . ](24)
و تنه خرما را به سوى خود بجنبان تا برايت خرماى تازه و از بار چيده بريزد .(25)
پس [ از آن خرما ] بخور و [ از آن نهر ] بياشام و خاطرت را شاد و خوش دار ، و اگر از مردم كسى را ديدى [ كه درباره نوزادت پرسيد ] بگو : من براى [ خداى] رحمان روزه [ سكوت ] نذر كرده ام ، پس هرگز امروز با هيچ انسانى سخن نخواهم گفت .(26)
آن گاه نوزاد را در حالى كه [ در آغوشش ] حمل مي  كرد ، نزد قومش آورد . گفتند : اى مريم ! به راستى كه تو كارى شگفت [ و بى سابقه و ناپسندى ] مرتكب شده اى .(27)
اى خواهر هارون ! نه پدرت مرد بدى بود و نه مادرت بدكاره بود [ اين طفل را از كجا آورده اى ؟ ](28)
پس مريم به نوزاد اشاره كرد [ كه از او بپرسيد . ]گفتند: چگونه با كودكى كه در گهواره است ، سخن بگوييم ؟ !(29)
نوزاد [ از ميان گهواره ] گفت : بى ترديد من بنده خدايم ، به من كتاب عطا كرده و مرا پيامبر قرار داده است .(30)
و هر جا كه باشم بسيار بابركت و سودمندم قرار داده ، و مرا تا زنده ام به نماز و زكات سفارش كرده است .(31)
و مرا نسبت به مادرم نيكوكار [ و خوش رفتار ] گردانيده و گردنكش و تيره بختم قرار نداده است .(32)
و سلام بر من روزى كه زاده شدم ، و روزى كه مي  ميرم ، و روزى كه زنده برانگيخته مي  شوم .(33)
اين است عيسى بن مريم ، همان قول حق كه [ يهود و نصارى ]درباره او در ترديدند .(34)
خدا را نسزد كه هيچ فرزندى [ براى خود ] برگيرد ; او منزّه است ; چون پديد آمدن چيزى را اراده كند ، فقط به آن مي  گويد : باش ، پس بى درنگ موجود مي  شود .(35)
[ عيسى گفت : ] بى ترديد خدا [ ىِ يكتا ] پروردگار من و شماست ; پس او را بپرستيد [ كه ] اين راهى راست است .(36)
ولى گروه هايى از ميان آنان [ درباره عيسى ] اختلاف كردند ، پس واى بر كسانى كه [ با افراط در شأن عيسى ] كافر شدند از حضور در روزى بزرگ !(37)
آنان روزى كه به سوى ما مي  آيند [ نسبت به حقايق ] چه شنوا و چه بينا مي  شوند ، ولى امروز ستمكاران در گمراهى آشكارند .(38)
و آنان را از روز حسرت ـ آن گاه كه كار از كار بگذرد ـ بترسان ، در حالى كه آنان در بى خبرى [ شديدى ] هستند و ايمان نمي  آورند .(39)
يقيناً ماييم كه زمين و همه كسانى را كه روى آن قرار دارند به ميراث مي  بريم و [ همه ] به سوى ما بازگردانده مي  شوند .(40)
و در اين كتاب ، [ سرگذشتِ ] ابراهيم را ياد كن ، يقيناً او بسيار راستگو و پيامبر بود .(41)
آن گاه كه به پدر [ خوانده ]اَش گفت : پدرم ! چرا چيزى را كه نمي  شنود و نمي  بيند و نمي  تواند هيچ آسيب و گزندى را از تو برطرف كند ، مي  پرستى ! ؟(42)
پدرم ! همانا براى من [ از طريق وحى ] دانشى آمده كه تو را نيامده ; بنابراين از من پيروى كن تا تو را به راهى راست راهنمايى كنم .(43)
پدرم ! شيطان را مپرست ; زيرا شيطان همواره نسبت به خدا نافرمان است .(44)
پدرم ! به يقين مي  ترسم كه عذابى از سوى [ خداى ] رحمان به تو برسد ، و در نتيجه همنشين شيطان شوى .(45)
گفت : اى ابراهيم ! آيا تو از معبودهاى من روى گردانى ؟ اگر [ از بت ستيزى ] باز نايستى ، قطعاً تو را سنگسار مي  كنم ، و [ تا از من آسيبى به تو نرسيده ] زمانى طولانى از من دور شو .(46)
ابراهيم گفت : سلام بر تو ، به زودى از پروردگارم براى تو آمرزش مي  خواهم ; زيرا او همواره نسبت به من بسيار نيكوكار و مهربان است .(47)
و من از شما و معبودانى كه به جاى خدا مي  خوانيد ، كناره مي  گيرم و پروردگارم را مي  خوانم ، اميد است در خواندن پروردگارم [ از اجابت او ] محروم و بى بهره نباشم .(48)
پس هنگامي كه از آنان و آنچه جز خدا مي  پرستيدند ، كناره گرفت ، اسحاق ويعقوب را به او بخشيديم وهر يك را پيامبر قرار داديم .(49)
و به آنان از رحمت خود بخشيديم ، وبراى آنان [ در ميان مردم ] نامي نيك و ستايشى والامرتبه قرار داديم .(50)
و در اين كتاب ، [ سرگذشتِ ] موسى را ياد كن ، بى ترديد او انسانى خالص شده و فرستاده اى پيامبر بود .(51)
و او را از جانب راست طور ندا كرديم ، و او را در حالى كه با وى راز گفتيم ، مقرّب خود قرار داديم .(52)
و از رحمت خود برادرش هارون را كه داراى مقام پيامبرى بود ، به او بخشيديم .(53)
و در اين كتاب ، [ سرگذشتِ ] اسماعيل را ياد كن ، كه او وفا كننده به عهد و فرستاده اى پيامبر بود .(54)
و همواره خانواده اش را به نماز و زكات فرمان مي  داد ، و نزد پروردگارش پسنديده بود .(55)
و در اين كتاب ، [ سرگذشتِ ]ادريس را ياد كن ، كه او بسيار راستگو و پيامبر بود .(56)
و او را به جايگاه و مقام بلندى ارتقا داديم .(57)
اينان كسانى از پيامبران بودند كه خدا به آنان نعمت داد ، از نسل آدم و از نسل كسانى كه با نوح در كشتى سوار كرديم و از نسل ابراهيم و اسرائيل و از كسانى كه آنان را هدايت كرديم و برگزيديم ; هنگامي كه آيات [ خداىِ ] رحمان بر آنان خوانده مي  شد ، سجده كنان و گريان به رو مي  افتادند .(58)
سپس بعد از آنان نسلى جايگزين [ آنان ] شد كه نماز را ضايع كردند و از شهوات پيروى نمودند ; پس [ كيفر ] گمراهى خود را [ كه عذابى دردناك است ]خواهند ديد .(59)
مگر آنان كه توبه كرده و ايمان آورده و كار شايسته انجام داده اند ، پس آنان به بهشت درآيند و ذرّه اى مورد ستم قرار نمي  گيرند .(60)
بهشت هاى جاويدى كه [ خداى ] رحمان به بندگانش وعده داده در حالى كه اكنون از نظرها پنهان است ، يقيناً وعده خدا آمدنى است .(61)
در آنجا كلام لغو و بيهوده اى نمي  شنوند ، بلكه آنچه مي  شنوند فقط سلام و درود است ; و در آنجا صبح و شام ، رزقشان براى آنان [ آماده ] است .(62)
اين است بهشتى كه به هر كس از بندگان خود كه پرهيزكار باشد ، به ميراث مي  دهيم .(63)
و [ اى رسول خدا ! ما فرشتگان ] جز به فرمان پرودگارت نازل نمي  شويم . [ آگاهى به ] آنچه مربوط به آينده ماست و آنچه مربوط به گذشته ماست وآنچه ميان گذشته و آينده است ، ويژه اوست ; و پروردگارت هيچ گاه فراموشكار نيست .(64)
[ اوست ] پروردگار آسمان ها و زمين و آنچه ميان آن دو قرار دارد ; پس او را بِپرَست و بر پرستيدنش شكيبا باش . آيا براى او همنامي مي  دانى [ كه او هم پروردگار آسمان ها و زمين باشد ؟ ! ](65)
و انسان مي  گويد : آيا زمانى كه بميرم به راستى زنده [ از خاك ] بيرونم مي  آورند ؟(66)
آيا انسان به ياد نمي  آورد [ و توجه ندارد ]كه ما او را پيش از اين در حالى كه چيزى نبود ، آفريديم .(67)
پس به پروردگارت سوگند ، آنان را [ كه بدون دليل و از روى جهل و نادانى منكر زنده شدن مردگانند ]با شياطين محشور مي  كنيم ، سپس آنان را در حالى كه به زانو درآمده اند ، گرداگرد دوزخ حاضر خواهيم كرد .(68)
آن گاه از هر گروهى ، آنان كه بر خداى رحمان عاصى و سركش تر بوده اند ، بيرون مي  كشيم .(69)
سپس ما به كسانى كه براى سوختن در دوزخ سزاوارترند ، داناتريم .(70)
و هيچ كس از شما نيست مگر آنكه وارد دوزخ مي  شود ، [ ورود همگان به دوزخ ] بر پروردگارت مسلّم و حتمي است .(71)
سپس آنان را كه [از كفر ، شرك ، فساد و گناه] پرهيز كردند ، نجات مي  دهيم، و ستمكاران را كه به زانو درافتاده اند ، در دوزخ رها مي  كنيم .(72)
و هنگامي كه آيات روشن ما را بر آنان مي  خوانند ، كافران به آنان كه ايمان آورده اند ، مي  گويند : كدام يك از ما دو گروه ، جايگاهش [ از جهت مادى ] بهتر و مي لس اُنسش [ از لحاظ اجتماعى و سياسى ] نيكوتر است ؟(73)
و چه بسيار اقوامي را پيش از آنان هلاك كرديم كه لوازم زندگى بهتر [ و منظر ] و ظاهرى [ خوش نماتر و ] نيكوتر داشتند .(74)
بگو : آنان كه در گمراهى قرار دارند ، بايد [ خداى ] رحمان [ بر پايه سنت جارى خود ] به آنان مهلتى معين دهد ، تا زمانى كه آنچه را به آنان وعده داده اند ببينند ، يا عقوبت و شكنجه [ در دنيا ] را يا عذاب قيامت را ; پس به زودى خواهند دانست چه كسى جايگاهش بدتر و سپاهش ناتوان تر است ؟ !(75)
و آنان كه هدايت يافته اند ، خدا بر هدايتشان مي  افزايد ، و اعمال شايسته پايدار نزد پروردگارت از جهت پاداش بهتر و از لحاظ بازدهى نيكوتر است .(76)
آيا ديدى آن كسى را كه به آيات ما كافر شد وگفت : [ به خاطر انتخاب آيين شرك و كفر ]به من مال و اولاد بسيار خواهند داد ؟(77)
آيا [ او درباره رسيدن به مال و اولاد بسيار ] بر غيب آگاهى يافته ، يا پيمانى [ بر اين عطاى فراوان ] از سوى [ خداى ]رحمان دريافت نموده است ؟(78)
اين چنين نيست [ كه او مي  گويد ] ، ما به زودى آنچه را مي  گويد [ در پرونده عملش ] خواهيم نوشت و عذابش را همواره ادامه خواهيم داد .(79)
و آنچه را كه [ از مال و فرزند ] مي  گويد ، از او به ميراث مي  بريم ، و تنها نزد ما خواهد آمد .(80)
و به جاى خدا معبودانى گرفتند تا براى آنان مايه عزت و توانمندى باشد .(81)
چنين نيست ، به زودى [ آن معبودان ] پرستش آنان را انكار مي  كنند و دشمنشان خواهند شد .(82)
آيا ندانسته اى كه ما شيطان ها را بر كافران فرستاديم تا آنان را به شدت به سوى گناهان و شهوات برانگيزند .(83)
بنابراين بر [ شكست و هلاكت ] آنان شتاب مكن ، ما [ همه اعمال و رفتار حتى لحظات عمرشان را ] به دقت شماره مي  كنيم [ تا مهلتشان تمام شود و به كيفر آنچه همواره مرتكب مي  شدند ، برسند . ](84)
[ ياد كن ] روزى را كه پرهيزكاران را به ضيافت و ميهمانى [ خداى ] رحمان گرد مي  آوريم .(85)
و مي رمان را تشنه به سوى دوزخ مي  رانيم .(86)
[ شفيعان در آن روز ] قدرت بر شفاعت ندارند مگر كسانى [ مانند پيامبران ، امامان ، فرشتگان و اوليا ] كه از نزد [ خداى ]رحمان ، پيمانى [ بر اذن شفاعت ] گرفته باشند .(87)
و [ مشركان ] گفتند : [ خداى ] رحمان براى خود فرزندى گرفته است .(88)
به راستى كه چيزى بسيار زشت و نسبتى بس ناروا [ به ميان ] آورده ايد .(89)
نزديك است آسمان ها از اين [ ادعاى بى اصل و سخن ناروا ] پاره پاره شوند ، و زمين بشكافد ، و كوه ها به شدت در هم بشكنند و فرو ريزند ! !(90)
به خاطر آنكه براى [ خداى ]رحمان فرزندى ادعا كرده اند .(91)
و [ خداى ] رحمان را نسزد كه فرزندى اختيار كند .(92)
هيچ كس در آسمان ها و زمين نيست مگر اينكه [ ذاتاً ] بنده [ و مملوك ] به سوى [ خداى ] رحمان مي  آيد .(93)
به يقين همه آنان را [ با قدرت و دانشش كنترل و ]احاطه نموده و درست و دقيق شماره كرده است .(94)
و روز قيامت همه آنان تنها به پيشگاه او مي  آيند .(95)
قطعاً كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند ، به زودى [ خداى ]رحمان براى آنان [ در دل ها ] محبتى قرار خواهد داد .(96)
جز اين نيست كه ما اين [ قرآن ] را بر زبان تو آسان ساختيم تا به وسيله آن پرهيزكاران را مژده دهى و مردم ستيزه جو را بترسانى .(97)
و چه بسيار ملت ها را پيش از آنان [ به سبب طغيانشان ] هلاك كرديم . آيا كسى از آنان را مي  يابى ، يا هيچ زمزمه و صدايى آهسته از آنان مي  شنوى ؟(98)


منبع : دبیرخانه دین پژوهان کشور
 نظرات کاربران 
نام و نام خانوادگی لطفا نظرتان رو درباره این مطلب وارد نمایید*
پست الکترونیکی
لطفا عبارت بالا را وارد نمایید(سیستم نسبت به کوچک یا بزرگ بودن حساس نمی باشد)

تلگرام  اینستاگرام  آپارات  گوگل پلاس دین پژوهان  ایمیل دین پژوهان
تازه ترین مطالب
نشاني: قم، خیابان شهید فاطمی (دورشهر) بین کوچه 21 و 23 پلاک 317
تلفن: 37732049 ـ 025 -- 37835397-025
پست الکترونيک : info@dinpajoohan.com
نقل مطلب با ذکر منبع آزاد است
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دبیرخانه دین پژوهان کشور می باشد