العربی   اردو   English   فارسی درباره ما     تماس با ما     اعضای موسسه
سه شنبه 4 ارديبهشت 1397
تلگرام  اینستاگرام  آپارات  گوگل پلاس دین پژوهان  ایمیل دین پژوهان
کد : 13723      تاریخ : 1393/12/9 15:08:26      بخش : جدول ترجمه قرآن کریم print


کاربر گرامی جهت پخش فایل صوتی مورد نظر, لطفا Flash player را نصب کنید.دریافت فایل

 

مريم
مکي -  تعداد آيه98
كهيعص(1)
[ آياتى كه بر تو خوانده مي  شود ] ياد رحمت پروردگارت بر بنده اش زكرياست .(2)
هنگامي كه پروردگارش را با دعايى پنهان خواند ،(3)
گفت : پروردگارا ! به راستى استخوانم سست شده و [ موىِ ] سرم از پيرى سپيد گشته ، و پروردگارا ! هيچ گاه درباره دعا به پيشگاهت [ از اجابت ]محروم و بى بهره نبودم .(4)
و همانا من پس از خود از خويشاوندانم بيمناكم ، و همسرم [ از شروع زندگى ] نازا بوده است ، پس مرا از سوى خود فرزندى عطا كن .(5)
كه از من و خاندان يعقوب ارث ببرد ، و او را پروردگارا ! [ از هر جهت ] مورد رضايت [ خود ]قرار ده .(6)
اى زكريا ! ما تو را به پسرى كه نامش يحيى است ، مژده مي  دهيم ، [ و ]پيش از اين همنامي براى او قرار نداده ايم .(7)
گفت : پروردگارا ! چگونه برايم پسرى خواهد بود در حالى كه همسرم نازا بوده است و خود نيز از پيرى به فرتوتى رسيده ام ؟ !(8)
[ فرشته وحى به او ]گفت : چنين است [ كه گفتى ، ولى ]پروردگارت فرمود : اين [ كار ] بر من آسان است ، و همانا تو را پيش از اين در حالى كه چيزى نبودى آفريدم .(9)
گفت : پروردگارا ! براى من نشانه اى قرار ده . گفت : نشانه تو اين است كه سه شبانه روز در حالى كه سالم هستى ، قدرت سخن گفتن با مردم نخواهى داشت .(10)
پس [ به دنبال ناتوانى از سخن گفتن ] از عبادتگاهش بر قومش درآمد و به آنان اشاره كرد كه صبح و شام خدا را تسبيح گوييد .(11)
اى يحيى ! كتاب را به قوت و نيرومندى بگير ; و به او در حالى كه كودك بود ، حكمت داديم .(12)
و از سوى خود مهرورزى [ به همه مردم ] و پاكى و شايستگى [ به او عطا كرديم ] و او همواره پرهيزكار بود .(13)
و به پدر و مادرش نيكوكار بود و سركش و نافرمان نبود .(14)
و بر او سلام باد روزى كه زاده شد، و روزى كه مي  ميرد، و روزى كه زنده برانگيخته مي  شود .(15)
و در اين كتاب [ سرگذشتِ ]مريم را ياد كن هنگامي كه از خانواده اش [ در ] مكان شرقى كناره گرفت .(16)
و جدا از آنان پوشش و پرده اى براى خود قرار داد . و ما روح خود را به سوى او فرستاديم ، پس براى او [ به صورت ] بشرى خوش اندام و معتدل نمودار شد .(17)
مريم گفت : همانا من از تو به [ خداى ] رحمان پناه مي  برم ، اگر پرهيزكار هستى [ از من فاصله بگير . ](18)
گفت : جز اين نيست كه من فرستاده پروردگار تو هستم براى آنكه پسرى پاك و پاكيزه به تو ببخشم .(19)
گفت : چگونه براى من پسرى خواهد بود در حالى كه نه هيچ بشرى با من ازدواج كرده است و نه بدكار بوده ام .(20)
گفت : چنين است [ كه گفتى ، ولى ] پروردگارت فرموده است : اين كار بر من آسان است و [ فرزندى بدون ازدواج به او بخشيدن ]براى اين [ است ]كه او را نشانه اى [ از قدرت خود ] براى مردم و رحمتى از سوى خود قرار دهيم ; و اين كار شدنى است .(21)
پس به عيسى حامله شد و به خاطر او در مكانى دور كناره گرفت .(22)
آن گاه درد زاييدن ، او را به ناچار به جانب درخت خرما كشانيد ; [ در آن حال ]گفت : اى كاش پيش از اين ميمردم و يكسره از خاطره ها فراموش شده بودم .(23)
پس كودك از زير [ پاى ] او ندايش داد : غمگين مباش كه پروردگارت از زير [ پاى ] تو نهر آبى پديد آورده است [ تا بياشامي و شستشو كنى . ](24)
و تنه خرما را به سوى خود بجنبان تا برايت خرماى تازه و از بار چيده بريزد .(25)
پس [ از آن خرما ] بخور و [ از آن نهر ] بياشام و خاطرت را شاد و خوش دار ، و اگر از مردم كسى را ديدى [ كه درباره نوزادت پرسيد ] بگو : من براى [ خداى] رحمان روزه [ سكوت ] نذر كرده ام ، پس هرگز امروز با هيچ انسانى سخن نخواهم گفت .(26)
آن گاه نوزاد را در حالى كه [ در آغوشش ] حمل مي  كرد ، نزد قومش آورد . گفتند : اى مريم ! به راستى كه تو كارى شگفت [ و بى سابقه و ناپسندى ] مرتكب شده اى .(27)
اى خواهر هارون ! نه پدرت مرد بدى بود و نه مادرت بدكاره بود [ اين طفل را از كجا آورده اى ؟ ](28)
پس مريم به نوزاد اشاره كرد [ كه از او بپرسيد . ]گفتند: چگونه با كودكى كه در گهواره است ، سخن بگوييم ؟ !(29)
نوزاد [ از ميان گهواره ] گفت : بى ترديد من بنده خدايم ، به من كتاب عطا كرده و مرا پيامبر قرار داده است .(30)
و هر جا كه باشم بسيار بابركت و سودمندم قرار داده ، و مرا تا زنده ام به نماز و زكات سفارش كرده است .(31)
و مرا نسبت به مادرم نيكوكار [ و خوش رفتار ] گردانيده و گردنكش و تيره بختم قرار نداده است .(32)
و سلام بر من روزى كه زاده شدم ، و روزى كه مي  ميرم ، و روزى كه زنده برانگيخته مي  شوم .(33)
اين است عيسى بن مريم ، همان قول حق كه [ يهود و نصارى ]درباره او در ترديدند .(34)
خدا را نسزد كه هيچ فرزندى [ براى خود ] برگيرد ; او منزّه است ; چون پديد آمدن چيزى را اراده كند ، فقط به آن مي  گويد : باش ، پس بى درنگ موجود مي  شود .(35)
[ عيسى گفت : ] بى ترديد خدا [ ىِ يكتا ] پروردگار من و شماست ; پس او را بپرستيد [ كه ] اين راهى راست است .(36)
ولى گروه هايى از ميان آنان [ درباره عيسى ] اختلاف كردند ، پس واى بر كسانى كه [ با افراط در شأن عيسى ] كافر شدند از حضور در روزى بزرگ !(37)
آنان روزى كه به سوى ما مي  آيند [ نسبت به حقايق ] چه شنوا و چه بينا مي  شوند ، ولى امروز ستمكاران در گمراهى آشكارند .(38)
و آنان را از روز حسرت ـ آن گاه كه كار از كار بگذرد ـ بترسان ، در حالى كه آنان در بى خبرى [ شديدى ] هستند و ايمان نمي  آورند .(39)
يقيناً ماييم كه زمين و همه كسانى را كه روى آن قرار دارند به ميراث مي  بريم و [ همه ] به سوى ما بازگردانده مي  شوند .(40)
و در اين كتاب ، [ سرگذشتِ ] ابراهيم را ياد كن ، يقيناً او بسيار راستگو و پيامبر بود .(41)
آن گاه كه به پدر [ خوانده ]اَش گفت : پدرم ! چرا چيزى را كه نمي  شنود و نمي  بيند و نمي  تواند هيچ آسيب و گزندى را از تو برطرف كند ، مي  پرستى ! ؟(42)
پدرم ! همانا براى من [ از طريق وحى ] دانشى آمده كه تو را نيامده ; بنابراين از من پيروى كن تا تو را به راهى راست راهنمايى كنم .(43)
پدرم ! شيطان را مپرست ; زيرا شيطان همواره نسبت به خدا نافرمان است .(44)
پدرم ! به يقين مي  ترسم كه عذابى از سوى [ خداى ] رحمان به تو برسد ، و در نتيجه همنشين شيطان شوى .(45)
گفت : اى ابراهيم ! آيا تو از معبودهاى من روى گردانى ؟ اگر [ از بت ستيزى ] باز نايستى ، قطعاً تو را سنگسار مي  كنم ، و [ تا از من آسيبى به تو نرسيده ] زمانى طولانى از من دور شو .(46)
ابراهيم گفت : سلام بر تو ، به زودى از پروردگارم براى تو آمرزش مي  خواهم ; زيرا او همواره نسبت به من بسيار نيكوكار و مهربان است .(47)
و من از شما و معبودانى كه به جاى خدا مي  خوانيد ، كناره مي  گيرم و پروردگارم را مي  خوانم ، اميد است در خواندن پروردگارم [ از اجابت او ] محروم و بى بهره نباشم .(48)
پس هنگامي كه از آنان و آنچه جز خدا مي  پرستيدند ، كناره گرفت ، اسحاق ويعقوب را به او بخشيديم وهر يك را پيامبر قرار داديم .(49)
و به آنان از رحمت خود بخشيديم ، وبراى آنان [ در ميان مردم ] نامي نيك و ستايشى والامرتبه قرار داديم .(50)
و در اين كتاب ، [ سرگذشتِ ] موسى را ياد كن ، بى ترديد او انسانى خالص شده و فرستاده اى پيامبر بود .(51)
و او را از جانب راست طور ندا كرديم ، و او را در حالى كه با وى راز گفتيم ، مقرّب خود قرار داديم .(52)
و از رحمت خود برادرش هارون را كه داراى مقام پيامبرى بود ، به او بخشيديم .(53)
و در اين كتاب ، [ سرگذشتِ ] اسماعيل را ياد كن ، كه او وفا كننده به عهد و فرستاده اى پيامبر بود .(54)
و همواره خانواده اش را به نماز و زكات فرمان مي  داد ، و نزد پروردگارش پسنديده بود .(55)
و در اين كتاب ، [ سرگذشتِ ]ادريس را ياد كن ، كه او بسيار راستگو و پيامبر بود .(56)
و او را به جايگاه و مقام بلندى ارتقا داديم .(57)
اينان كسانى از پيامبران بودند كه خدا به آنان نعمت داد ، از نسل آدم و از نسل كسانى كه با نوح در كشتى سوار كرديم و از نسل ابراهيم و اسرائيل و از كسانى كه آنان را هدايت كرديم و برگزيديم ; هنگامي كه آيات [ خداىِ ] رحمان بر آنان خوانده مي  شد ، سجده كنان و گريان به رو مي  افتادند .(58)
سپس بعد از آنان نسلى جايگزين [ آنان ] شد كه نماز را ضايع كردند و از شهوات پيروى نمودند ; پس [ كيفر ] گمراهى خود را [ كه عذابى دردناك است ]خواهند ديد .(59)
مگر آنان كه توبه كرده و ايمان آورده و كار شايسته انجام داده اند ، پس آنان به بهشت درآيند و ذرّه اى مورد ستم قرار نمي  گيرند .(60)
بهشت هاى جاويدى كه [ خداى ] رحمان به بندگانش وعده داده در حالى كه اكنون از نظرها پنهان است ، يقيناً وعده خدا آمدنى است .(61)
در آنجا كلام لغو و بيهوده اى نمي  شنوند ، بلكه آنچه مي  شنوند فقط سلام و درود است ; و در آنجا صبح و شام ، رزقشان براى آنان [ آماده ] است .(62)
اين است بهشتى كه به هر كس از بندگان خود كه پرهيزكار باشد ، به ميراث مي  دهيم .(63)
و [ اى رسول خدا ! ما فرشتگان ] جز به فرمان پرودگارت نازل نمي  شويم . [ آگاهى به ] آنچه مربوط به آينده ماست و آنچه مربوط به گذشته ماست وآنچه ميان گذشته و آينده است ، ويژه اوست ; و پروردگارت هيچ گاه فراموشكار نيست .(64)
[ اوست ] پروردگار آسمان ها و زمين و آنچه ميان آن دو قرار دارد ; پس او را بِپرَست و بر پرستيدنش شكيبا باش . آيا براى او همنامي مي  دانى [ كه او هم پروردگار آسمان ها و زمين باشد ؟ ! ](65)
و انسان مي  گويد : آيا زمانى كه بميرم به راستى زنده [ از خاك ] بيرونم مي  آورند ؟(66)
آيا انسان به ياد نمي  آورد [ و توجه ندارد ]كه ما او را پيش از اين در حالى كه چيزى نبود ، آفريديم .(67)
پس به پروردگارت سوگند ، آنان را [ كه بدون دليل و از روى جهل و نادانى منكر زنده شدن مردگانند ]با شياطين محشور مي  كنيم ، سپس آنان را در حالى كه به زانو درآمده اند ، گرداگرد دوزخ حاضر خواهيم كرد .(68)
آن گاه از هر گروهى ، آنان كه بر خداى رحمان عاصى و سركش تر بوده اند ، بيرون مي  كشيم .(69)
سپس ما به كسانى كه براى سوختن در دوزخ سزاوارترند ، داناتريم .(70)
و هيچ كس از شما نيست مگر آنكه وارد دوزخ مي  شود ، [ ورود همگان به دوزخ ] بر پروردگارت مسلّم و حتمي است .(71)
سپس آنان را كه [از كفر ، شرك ، فساد و گناه] پرهيز كردند ، نجات مي  دهيم، و ستمكاران را كه به زانو درافتاده اند ، در دوزخ رها مي  كنيم .(72)
و هنگامي كه آيات روشن ما را بر آنان مي  خوانند ، كافران به آنان كه ايمان آورده اند ، مي  گويند : كدام يك از ما دو گروه ، جايگاهش [ از جهت مادى ] بهتر و مي لس اُنسش [ از لحاظ اجتماعى و سياسى ] نيكوتر است ؟(73)
و چه بسيار اقوامي را پيش از آنان هلاك كرديم كه لوازم زندگى بهتر [ و منظر ] و ظاهرى [ خوش نماتر و ] نيكوتر داشتند .(74)
بگو : آنان كه در گمراهى قرار دارند ، بايد [ خداى ] رحمان [ بر پايه سنت جارى خود ] به آنان مهلتى معين دهد ، تا زمانى كه آنچه را به آنان وعده داده اند ببينند ، يا عقوبت و شكنجه [ در دنيا ] را يا عذاب قيامت را ; پس به زودى خواهند دانست چه كسى جايگاهش بدتر و سپاهش ناتوان تر است ؟ !(75)
و آنان كه هدايت يافته اند ، خدا بر هدايتشان مي  افزايد ، و اعمال شايسته پايدار نزد پروردگارت از جهت پاداش بهتر و از لحاظ بازدهى نيكوتر است .(76)
آيا ديدى آن كسى را كه به آيات ما كافر شد وگفت : [ به خاطر انتخاب آيين شرك و كفر ]به من مال و اولاد بسيار خواهند داد ؟(77)
آيا [ او درباره رسيدن به مال و اولاد بسيار ] بر غيب آگاهى يافته ، يا پيمانى [ بر اين عطاى فراوان ] از سوى [ خداى ]رحمان دريافت نموده است ؟(78)
اين چنين نيست [ كه او مي  گويد ] ، ما به زودى آنچه را مي  گويد [ در پرونده عملش ] خواهيم نوشت و عذابش را همواره ادامه خواهيم داد .(79)
و آنچه را كه [ از مال و فرزند ] مي  گويد ، از او به ميراث مي  بريم ، و تنها نزد ما خواهد آمد .(80)
و به جاى خدا معبودانى گرفتند تا براى آنان مايه عزت و توانمندى باشد .(81)
چنين نيست ، به زودى [ آن معبودان ] پرستش آنان را انكار مي  كنند و دشمنشان خواهند شد .(82)
آيا ندانسته اى كه ما شيطان ها را بر كافران فرستاديم تا آنان را به شدت به سوى گناهان و شهوات برانگيزند .(83)
بنابراين بر [ شكست و هلاكت ] آنان شتاب مكن ، ما [ همه اعمال و رفتار حتى لحظات عمرشان را ] به دقت شماره مي  كنيم [ تا مهلتشان تمام شود و به كيفر آنچه همواره مرتكب مي  شدند ، برسند . ](84)
[ ياد كن ] روزى را كه پرهيزكاران را به ضيافت و ميهمانى [ خداى ] رحمان گرد مي  آوريم .(85)
و مي رمان را تشنه به سوى دوزخ مي  رانيم .(86)
[ شفيعان در آن روز ] قدرت بر شفاعت ندارند مگر كسانى [ مانند پيامبران ، امامان ، فرشتگان و اوليا ] كه از نزد [ خداى ]رحمان ، پيمانى [ بر اذن شفاعت ] گرفته باشند .(87)
و [ مشركان ] گفتند : [ خداى ] رحمان براى خود فرزندى گرفته است .(88)
به راستى كه چيزى بسيار زشت و نسبتى بس ناروا [ به ميان ] آورده ايد .(89)
نزديك است آسمان ها از اين [ ادعاى بى اصل و سخن ناروا ] پاره پاره شوند ، و زمين بشكافد ، و كوه ها به شدت در هم بشكنند و فرو ريزند ! !(90)
به خاطر آنكه براى [ خداى ]رحمان فرزندى ادعا كرده اند .(91)
و [ خداى ] رحمان را نسزد كه فرزندى اختيار كند .(92)
هيچ كس در آسمان ها و زمين نيست مگر اينكه [ ذاتاً ] بنده [ و مملوك ] به سوى [ خداى ] رحمان مي  آيد .(93)
به يقين همه آنان را [ با قدرت و دانشش كنترل و ]احاطه نموده و درست و دقيق شماره كرده است .(94)
و روز قيامت همه آنان تنها به پيشگاه او مي  آيند .(95)
قطعاً كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند ، به زودى [ خداى ]رحمان براى آنان [ در دل ها ] محبتى قرار خواهد داد .(96)
جز اين نيست كه ما اين [ قرآن ] را بر زبان تو آسان ساختيم تا به وسيله آن پرهيزكاران را مژده دهى و مردم ستيزه جو را بترسانى .(97)
و چه بسيار ملت ها را پيش از آنان [ به سبب طغيانشان ] هلاك كرديم . آيا كسى از آنان را مي  يابى ، يا هيچ زمزمه و صدايى آهسته از آنان مي  شنوى ؟(98)


منبع : دبیرخانه دین پژوهان کشور
 نظرات کاربران 
نام و نام خانوادگی لطفا نظرتان رو درباره این مطلب وارد نمایید*
پست الکترونیکی
لطفا عبارت بالا را وارد نمایید(سیستم نسبت به کوچک یا بزرگ بودن حساس نمی باشد)

تازه ترین مطالب
نشاني: قم، خیابان شهید فاطمی (دورشهر) بین کوچه 21 و 23 پلاک 317
تلفن: 37732049 ـ 025 -- 37835397-025
پست الکترونيک : info@dinpajoohan.com
نقل مطلب با ذکر منبع آزاد است
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دبیرخانه دین پژوهان کشور می باشد طراح : دریانت